User Tools

Site Tools


naturgas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
naturgas [2014/04/09 10:20]
hib [EU]
naturgas [2019/04/07 13:48] (current)
Line 7: Line 7:
 Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Etan|Etan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) och propan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Propan|Propan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas|Naturgas,​ Wikipedia (2014-04-08)]] )) Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Etan|Etan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) och propan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Propan|Propan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas|Naturgas,​ Wikipedia (2014-04-08)]] ))
  
-Naturgas kallas även biogas. ​Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anaerob|Nedbrytning utan syre, Anaerob, Wikpedia (2014-04-08)]])) av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak.+===== Biogas ===== 
 +Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anaerob|Nedbrytning utan syre, Anaerob, Wikpedia (2014-04-08)]])) av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak.
  
 ===== Användning ===== ===== Användning =====
Line 28: Line 29:
 Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak. För att kunna användas i fordon behöver gasen uppgraderas genom att halten metan ökar och övriga ämnen renas bort.  Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak. För att kunna användas i fordon behöver gasen uppgraderas genom att halten metan ökar och övriga ämnen renas bort. 
  
-Världproduktionen av marketable natural gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Natural_gas|Renad gas, Natural gas, Wikipedia]])) har ökat från 2.700 till 3.500 miljoner ​kubikmeter, dvs 30% mellan året 2002 och 2011. Största ökningen har skett i +Världproduktionen av marketable natural gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Natural_gas|Renad gas, Natural gas, Wikipedia]])) har ökat från 93 412 till 118 866 "​billion cubic feet"​(([[|En billion är en miljardDet går 35 cubic feet på en kubikmeter. Volymmen har ökat från 3 292 751 till 4 197 634 miljarder m3]])), dvs 27% mellan året 2003 och 2012(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1&​cid=regions&​syid=2003&​eyid=2012&​unit=BCF|Production,​ Natural Gas, International Energy Statistics, EIA (2014-09-09) ]])). Största ökningen har skett i 
 Trinidad and Tobago, Norway, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Egypten, China, India och Thailand.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1|Production,​ Natural Gas, EIA]])) Trinidad and Tobago, Norway, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Egypten, China, India och Thailand.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1|Production,​ Natural Gas, EIA]]))
  
Line 63: Line 64:
  
 Naturgasen har stora fördelar framför andra fossila energikällor – inte minst att naturgasen ger lägre oönskade utsläpp(t.ex. inga utsläpp av svavel och tungmetaller vid förbränning). Men också för att naturgasen är effektivare och skonsammare än de andra fossila bränslen som idag används inom industri, sjöfart och landtransporter.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas#​Milj.C3.B6belastning|Miljöbelastning,​ Naturgas, Wikipedia (2014-04-08)]])) Naturgasen har stora fördelar framför andra fossila energikällor – inte minst att naturgasen ger lägre oönskade utsläpp(t.ex. inga utsläpp av svavel och tungmetaller vid förbränning). Men också för att naturgasen är effektivare och skonsammare än de andra fossila bränslen som idag används inom industri, sjöfart och landtransporter.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas#​Milj.C3.B6belastning|Miljöbelastning,​ Naturgas, Wikipedia (2014-04-08)]]))
 +
 +Utsläpp CO2 i miljoner metriska ton vid produktion och konsumtion(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=3&​pid=3&​aid=8|Natural gas Carbon Dioxide Emissions in Million Metric Tons 2011, International Energy Statistics, US Energy Information Administration]])). Totalt utsläpp var 6755 ton 2011.
 +
 +<​barchart>​1700|Nordamerika:​1648,​Central/​sydam:​322,​Europa:​1037,​Euroasia:​1384,​ Mellanöstern:​852,​Afrika:​274,​Asien/​Oasien:​1.237</​barchart>​
  
 ==== Utsläpp till luften ==== ==== Utsläpp till luften ====
Line 69: Line 74:
 === Källa === === Källa ===
   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_impact_of_hydraulic_fracturing|Environmental impact of hydraulic fracturing, Wikipedia (201404-09)]]   * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_impact_of_hydraulic_fracturing|Environmental impact of hydraulic fracturing, Wikipedia (201404-09)]]
 +  * [[http://​energy.gov/​sites/​prod/​files/​2013/​04/​f0/​shale_gas_challenges_air.pdf|Air,​ Shale Gas Development Challenges – A Closer Look, Office of Fossil Energy, US Department of Energy (2014-04-09)]]
 +
 +==== Vattenförbrukningen ====
 +Ända upp till 10 miljoner gallon kan pumpas i ett enda borrhåll.(([[http://​energy.gov/​sites/​prod/​files/​2013/​04/​f0/​shale_gas_challenges_water.pdf|Water,​ Shale Gas Development Challenges – A Closer Look, Office of Fossil Energy, US Department of Energy (2014-04-09)]])) (([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Environmental_impact_of_hydraulic_fracturing#​Water_consumption|Water consumption,​ Environmental impact of hydraulic fracturing, Wikipedia (2014-04-09)]] ))
 + 
 +=== Källa ===
 +  * [[http://​energy.gov/​sites/​prod/​files/​2013/​04/​f0/​shale_gas_challenges_water.pdf|Water,​ Shale Gas Development Challenges – A Closer Look, Office of Fossil Energy, US Department of Energy (2014-04-09)]]
 +
 +=== Frågor ===
 +  * Hur mycket utsläpp sker totalt i USA i samband med fracking?
 ===== Lagstiftning ===== ===== Lagstiftning =====
  
 ==== USA ==== ==== USA ====
-  ​* [[http://​energy.gov/​fe/​services/​natural-gas-regulation|Office of Fossil Energy, US Department Energy]]+ 
 +=== Källor === 
 +  ​* [[http://​energy.gov/​fe/​services/​natural-gas-regulation|Office of Fossil Energy, US Department Energy ​(2014-04-09)]] 
 +  * [[http://​energy.gov/​fe/​shale-gas-101|Shale Gas 101 (2014-04-09)]] 
 ==== EU ==== ==== EU ====
  
Line 99: Line 118:
 ===== Frågor ===== ===== Frågor =====
   * Hur berörs Sverige av den ryska gasledningen?​   * Hur berörs Sverige av den ryska gasledningen?​
-===== Kommentarer ​===== +===== Synpunkter? ​===== 
- +<​html>​ 
- +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=naturgas"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-~~DISQUS~~+<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</​html>​
naturgas.1397031622.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)