User Tools

Site Tools


naturgas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
naturgas [2014/09/09 11:12]
hib [Produktion]
naturgas [2019/04/07 13:48] (current)
Line 7: Line 7:
 Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Etan|Etan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) och propan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Propan|Propan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas|Naturgas,​ Wikipedia (2014-04-08)]] )) Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Etan|Etan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) och propan(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Propan|Propan,​ Wikipedia (2014-04-08)]])) finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Naturgas|Naturgas,​ Wikipedia (2014-04-08)]] ))
  
-Naturgas kallas även biogas. ​Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anaerob|Nedbrytning utan syre, Anaerob, Wikpedia (2014-04-08)]])) av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak.+===== Biogas ===== 
 +Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Anaerob|Nedbrytning utan syre, Anaerob, Wikpedia (2014-04-08)]])) av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak.
  
 ===== Användning ===== ===== Användning =====
Line 28: Line 29:
 Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak. För att kunna användas i fordon behöver gasen uppgraderas genom att halten metan ökar och övriga ämnen renas bort.  Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk,​ på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte,​ vätesulfid och ammoniak. För att kunna användas i fordon behöver gasen uppgraderas genom att halten metan ökar och övriga ämnen renas bort. 
  
-Världproduktionen av marketable natural gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Natural_gas|Renad gas, Natural gas, Wikipedia]])) har ökat från 93 412 till 118866 miljoner ​cubic feet, dvs 27% mellan året 2003 och 2012(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1&​cid=regions&​syid=2003&​eyid=2012&​unit=BCF|Production,​ Natural Gas, International Energy Statistics, EIA (2014-09-09) ]])). Största ökningen har skett i +Världproduktionen av marketable natural gas(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Natural_gas|Renad gas, Natural gas, Wikipedia]])) har ökat från 93 412 till 118 866 "​billion ​cubic feet"​(([[|En billion är en miljard. Det går 35 cubic feet på en kubikmeter. Volymmen har ökat från 3 292 751 till 4 197 634 miljarder m3]])), dvs 27% mellan året 2003 och 2012(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​iedindex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1&​cid=regions&​syid=2003&​eyid=2012&​unit=BCF|Production,​ Natural Gas, International Energy Statistics, EIA (2014-09-09) ]])). Största ökningen har skett i 
 Trinidad and Tobago, Norway, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Egypten, China, India och Thailand.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1|Production,​ Natural Gas, EIA]])) Trinidad and Tobago, Norway, Iran, Qatar, Saudi Arabia, Egypten, China, India och Thailand.(([[http://​www.eia.gov/​cfapps/​ipdbproject/​IEDIndex3.cfm?​tid=3&​pid=26&​aid=1|Production,​ Natural Gas, EIA]]))
  
Line 117: Line 118:
 ===== Frågor ===== ===== Frågor =====
   * Hur berörs Sverige av den ryska gasledningen?​   * Hur berörs Sverige av den ryska gasledningen?​
-===== Kommentarer ​===== +===== Synpunkter? ​===== 
- +<​html>​ 
- +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=naturgas"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-~~DISQUS~~+<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</​html>​
naturgas.1410253971.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)