User Tools

Site Tools


redigering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
redigering [2013/10/31 11:14]
hib skapad
redigering [2013/11/03 18:14]
hib [Målgrupp]
Line 3: Line 3:
 ===== Målgrupp ===== ===== Målgrupp =====
  
-Personer utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet-+Personer ​intresserade av klimatfrågan ​utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.
  
 +===== Kvaliteter =====
 +
 +  * Varje kapitel ska inkludera alla aspekter relevanta ur klimatsynpunkt. ​
 +  * Information som är för komplicerad för målgruppen exkluderas, men kan förekomma i fotnot eller i länkad källa.
 +  * Länkar till källor ska normalt anges i fotnoter
 ===== Metod ===== ===== Metod =====
  
redigering.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)