User Tools

Site Tools


redigering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

redigering [2013/10/31 11:15]
hib [Målgrupp]
redigering [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Redigering ====== 
- 
-===== Målgrupp ===== 
- 
-Personer utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet. 
- 
-===== Kvaliteter ===== 
- 
-===== Metod ===== 
- 
-  - Definiera ett kapitels område 
-  - Samla in frågor 
-  - Samla in relevanta källor 
-  - Skriva en inledning normalt baserad på Wikipedia (svensk och engelsk) 
-  - Komplettera med uppgifter från angivna källor 
- 
-===== Språk ===== 
-  
-Språket ska anpassas till webbformatet,​ dvs korta meningar och utan långa ord. 
-Inga polemiska formuleringar. 
- 
-===== Bilder ===== 
- 
-Texten ska i stor utsträckning förses med bilder. 
  
redigering.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)