User Tools

Site Tools


redigering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
redigering [2013/10/31 11:18]
hib [Kvaliteter]
redigering [2013/11/03 18:14]
hib [Målgrupp]
Line 3: Line 3:
 ===== Målgrupp ===== ===== Målgrupp =====
  
-Personer utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.+Personer ​intresserade av klimatfrågan ​utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.
  
 ===== Kvaliteter ===== ===== Kvaliteter =====
redigering.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)