User Tools

Site Tools


redigering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
redigering [2013/10/31 11:15]
hib [Målgrupp]
redigering [2019/04/07 13:48] (current)
Line 3: Line 3:
 ===== Målgrupp ===== ===== Målgrupp =====
  
-Personer utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.+Personer ​intresserade av klimatfrågan ​utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.
  
 ===== Kvaliteter ===== ===== Kvaliteter =====
  
 +  * Varje kapitel ska inkludera alla aspekter relevanta ur klimatsynpunkt. ​
 +  * Information som är för komplicerad för målgruppen exkluderas, men kan förekomma i fotnot eller i länkad källa.
 +  * Länkar till källor ska normalt anges i fotnoter
 ===== Metod ===== ===== Metod =====
  
redigering.1383214542.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)