User Tools

Site Tools


redigering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
redigering [2013/10/31 11:18]
hib [Kvaliteter]
redigering [2019/04/07 13:48] (current)
Line 3: Line 3:
 ===== Målgrupp ===== ===== Målgrupp =====
  
-Personer utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.+Personer ​intresserade av klimatfrågan ​utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.
  
 ===== Kvaliteter ===== ===== Kvaliteter =====
redigering.1383214710.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)