User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

redigering

This is an old revision of the document!


Redigering

Målgrupp

Personer utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.

Kvaliteter

Metod

  1. Definiera ett kapitels område
  2. Samla in frågor
  3. Samla in relevanta källor
  4. Skriva en inledning normalt baserad på Wikipedia (svensk och engelsk)
  5. Komplettera med uppgifter från angivna källor

Språk

Språket ska anpassas till webbformatet, dvs korta meningar och utan långa ord. Inga polemiska formuleringar.

Bilder

Texten ska i stor utsträckning förses med bilder.

redigering.1383214542.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)