User Tools

Site Tools


solen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
solen [2016/10/21 13:52]
hib [Solen]
solen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Solen ====== ====== Solen ======
-{{ ::​solen_huvudet.jpg?​300|}}Solen är en relativt vanlig typ av gul stjärna, som befinner sig i centrum av vårt solsystem. Det finns 100 miljarder stjärnor i denna storlek bara i vår galax Vintergatan(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Vintergatan|Vintergata]])). Solen med sina planeter rör sig i 250 km/s runt Vintergatans centrum på ett avstånd om 26.000 ljusår. Ett varv tar 250 miljoner år. Fn befinner sig solen i nebulosan Local Fluff(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Local_Interstellar_Cloud|Local Interstellar Cloud]])), ett gasmoln som är 30 ljusår brett. Detta gasmoln ingår i sin tur i Local Bubble(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Local_Bubble|Local Bubble]])) som består av en tunn men varm vätgas. +{{ ::​solen_huvudet.jpg?​200|}}Solen är en relativt vanlig typ av gul stjärna, som befinner sig i centrum av vårt solsystem. Det finns 100 miljarder stjärnor i denna storlek bara i vår galax Vintergatan(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Vintergatan|Vintergata]])). Solen med sina planeter rör sig i 250 km/s runt Vintergatans centrum på ett avstånd om 26.000 ljusår. Ett varv tar 250 miljoner år. Fn befinner sig solen i nebulosan Local Fluff(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Local_Interstellar_Cloud|Local Interstellar Cloud]])), ett gasmoln som är 30 ljusår brett. Detta gasmoln ingår i sin tur i Local Bubble(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Local_Bubble|Local Bubble]])) som består av en tunn men varm vätgas. 
-<​html><​hr></​html>​+ 
 + 
  
 +<​html><​span style="​width:​100%"></​span></​html>​
 ===== Solsystemet ===== ===== Solsystemet =====
  
-Solsystemet bildades då ett moln av vätemolekyler kollapsade. Varje sekund omvandlas 4 miljoner ton av solens massa till neutriner och solstrålning. Solen kommer att fungera som nu under ytterligare ca 4 miljarder år, sedan börjar vätet ta slut och kärnreaktionen övergår till en heliumfusion. Det gör att solen växer till en röd jätte för att sedan bli en vit dvärg. Det är oklart vad som händer med jorden under den senare tiden av solens utveckling, men förmodligen kommer jordens vatten dunsta bort till följd av att solen blir allt varmare.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sun#​Earth.27s_fate|Earth'​s faith, Sun. Wikipedia]]))+{{ ::​solarsystem.gif?​400|}}Solsystemet bildades då ett moln av vätemolekyler kollapsade. Varje sekund omvandlas 4 miljoner ton av solens massa till neutriner och solstrålning. Solen kommer att fungera som nu under ytterligare ca 4 miljarder år, sedan börjar vätet ta slut och kärnreaktionen övergår till en heliumfusion. Det gör att solen växer till en röd jätte för att sedan bli en vit dvärg. Det är oklart vad som händer med jorden under den senare tiden av solens utveckling, men förmodligen kommer jordens vatten dunsta bort till följd av att solen blir allt varmare.(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Sun#​Earth.27s_fate|Earth'​s faith, Sun. Wikipedia]]))
  
-{{ ::​solarsystem.gif?​400|}}Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar.+Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar.
 <​html><​hr></​html>​ <​html><​hr></​html>​
 ===== Milanković-cyklerna ===== ===== Milanković-cyklerna =====
Line 210: Line 213:
 Solskenstiden ökade från ca 1600 1982 till 1800 timmar 2006 vilket är 0,7%/år under denna period. Globalstrålningen ökade med 0.4%/​år.Orsaken är inte helt klarlagd men det finns en hypotes att det skulle ha med molnens albedo att göra även om minskad molnmängd är den enklaste förklaringen.(([[http://​www.smhi.se/​sgn0102/​n0205/​faktablad_solstralning.pdf|Solstrålning,​ SMHI (2007-04)]])) Solskenstiden ökade från ca 1600 1982 till 1800 timmar 2006 vilket är 0,7%/år under denna period. Globalstrålningen ökade med 0.4%/​år.Orsaken är inte helt klarlagd men det finns en hypotes att det skulle ha med molnens albedo att göra även om minskad molnmängd är den enklaste förklaringen.(([[http://​www.smhi.se/​sgn0102/​n0205/​faktablad_solstralning.pdf|Solstrålning,​ SMHI (2007-04)]]))
  
-[{{ ::​arsvis_globalstralning.png?​300|}}]För globalstrålningen finns även data för senare period. Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. Det gjordes även mätningar före 1980-talet och dessa data tyder på att globalstrålningen var högre under 1960-talet än under 1980-talet. Nedgången från 1960-talet till 1980-talet och den därpå följande ökningen in på början av 2000-talet benämns ofta inom den internationella klimatforskningen för global dimming and brightening. (([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​klimat/​stralning-1.17841|Årsvis globalstrålning,​ Klimatindikator - globalstrålning,​ SMHI (2013-03-07)]]))+[{{ ::​arsvis_globalstralning.png?​400|}}]För globalstrålningen finns även data för senare period. Sedan mitten av 1980-talet fram till omkring 2005 har den årliga globalstrålningen ökat med nästan 8 % i Sverige. Liknande tendens ser man i stora delar av Europa. Det gjordes även mätningar före 1980-talet och dessa data tyder på att globalstrålningen var högre under 1960-talet än under 1980-talet. Nedgången från 1960-talet till 1980-talet och den därpå följande ökningen in på början av 2000-talet benämns ofta inom den internationella klimatforskningen för global dimming and brightening. (([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​klimat/​stralning-1.17841|Årsvis globalstrålning,​ Klimatindikator - globalstrålning,​ SMHI (2013-03-07)]]))
  
 ==== Källor ==== ==== Källor ====
solen.1477050775.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)