User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

vaermeboelja_i_arktis

This is an old revision of the document!


Värmebölja i Arktis?

“The North Pole is an insane 36 degrees warmer than normal as winter descends” (Washington Post)

“The North Pole is 36 degrees hotter than it should be right now” (Sciencealert)

Den höga temperaturen har dock inte med klimatet eller koldioxiden i atmosfären att göra. Orsaken är två stormar som fört upp varm luft till delar av polarområdet. En kom genom Bering sund den 14 november och en över Kamtjatka 16-17 november. Stormarna drev samman isen och minskade därmed istäcket. (Robert Scribbler)

Idag 20161219 är temperaturen återställd med -30 grader Celsius vid Nordpolen. Den höga värmen retirerade efter några dagar. https://www.esrl.noaa.gov/psd/map/images/fnl/sfctmp_01.fnl.html

Händelsen inte inte ovanlig. Det framgår tydligt av HadCRUT4 som återger värden från 1957. Värmen steg mellan 2005 och 2007 och har sedan legat kvar på den högre nivån. Värmen var densamma kring t.ex. 1936 och 1944

vaermeboelja_i_arktis.1482179856.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)