User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

vem_boer_man_lita_paa

This is an old revision of the document!


Vem bör man lite på

Det är flera organisationer som samlar in aktuella väderdata. Några använder data insamlat med satelliter. Andra hämtar data från väderstationer. Resultaten är helt olika.

Temperaturens utveckling enligt GISS

Global monthly average surface air temperature since 1979 according to the National Climatic Data Center (NCDC), USA. This time series is calculated using land surface data from the Global Historical Climatology Network (Version 2) and sea surface temperature anomalies from the United Kingdom MOHSST data set and the NCEP Optimum Interpolated SSTs (Version3; note version change on May 2, 2011). The thick line is the simple running 37 month average, nearly corresponding to a running 3 yr average. Base period: 1901-2000. Last month shown: November 2016. Last diagram update: 19 December 2016.

Temperaturens utveckling enligt UHA

Global monthly average lower troposphere temperature since 1979 according to University of Alabama at Huntsville (UAH), USA. This graph uses data obtained by the National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) TIROS-N satellite, interpreted by Dr. Roy Spencer and Dr. John Christy, both at Global Hydrology and Climate Center, University of Alabama at Huntsville, USA. The thick line is the simple running 37 month average, nearly corresponding to a running 3 yr average. The cooling and warming periods directly influenced by the 1991 Mt. Pinatubo volcanic eruption and the 1998 El Niño, respectively, are clearly visible. Reference period 1981-2010. Last month shown: November 2016. Last diagram update: 6 December 2016.

Enorma skillnader

TypGISSUHA
DatainsamlingKontinuerlig mätningInsamling från ca 1500 väderstationer, främst i USA
vem_boer_man_lita_paa.1482673380.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)