User Tools

Site Tools


vem_boer_man_lita_paa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vem_boer_man_lita_paa [2016/12/25 15:56]
hib [Enorma skillnader]
vem_boer_man_lita_paa [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Vem bör man lite på ======+====== Vem bör man lita ======
  
 Det är flera organisationer som samlar in aktuella väderdata. Några använder data insamlat med satelliter. Andra hämtar data från väderstationer. Resultaten är helt olika. Det är flera organisationer som samlar in aktuella väderdata. Några använder data insamlat med satelliter. Andra hämtar data från väderstationer. Resultaten är helt olika.
Line 18: Line 18:
 td { td {
    ​padding-left:​15px;​    ​padding-left:​15px;​
 +   ​padding-top:​5px;​
     vertical-align:​ top;     vertical-align:​ top;
-    font-size:0,8em;+    font-size:0.8em;
 } }
 </​style>​ </​style>​
 <table style="​width:​310px;">​ <table style="​width:​310px;">​
 <​tr><​td>​Typ</​td><​td>​UHA</​td><​td>​GISS</​td></​tr>​ <​tr><​td>​Typ</​td><​td>​UHA</​td><​td>​GISS</​td></​tr>​
-<​tr><​td>​Datainsamling</​td><​td>​Kontinuerlig mätning</​td><​td>​Insamling från ca 1500 väderstationer,​ främst i USA</​td></​tr>​+<​tr><​td>​Datainsamling</​td><​td>​Kontinuerlig mätning ​jorden runt</​td><​td>​Insamling från ca 1500 väderstationer,​ främst i USA</​td></​tr>​
 <​tr><​td>​El ninjo 1998</​td><​td>​Syns tydligt</​td><​td>​Visas som en topp bland andra.</​td></​tr>​ <​tr><​td>​El ninjo 1998</​td><​td>​Syns tydligt</​td><​td>​Visas som en topp bland andra.</​td></​tr>​
 <​tr><​td>​Temp 1998-2015</​td><​td>​Ingen ökad värme</​td><​td>​Stigande temperatur</​td></​tr>​ <​tr><​td>​Temp 1998-2015</​td><​td>​Ingen ökad värme</​td><​td>​Stigande temperatur</​td></​tr>​
Line 31: Line 32:
 <​tr><​td>​Temp.ökning sedan 1979</​td><​td>​0,​5</​td><​td>​0,​75</​td>​ <​tr><​td>​Temp.ökning sedan 1979</​td><​td>​0,​5</​td><​td>​0,​75</​td>​
 </tr> </tr>
-</​table>​+</table><br>
 </​HTML>​ </​HTML>​
  
 Till detta kan läggas att såväl Remss (-0,2), HadCRUT4 (-0,1) som NCDC (-0,15) redovisar att kraftigt temperaturfall senaste månaden, vilket vare sig UAH eller GISS fått med. Till detta kan läggas att såväl Remss (-0,2), HadCRUT4 (-0,1) som NCDC (-0,15) redovisar att kraftigt temperaturfall senaste månaden, vilket vare sig UAH eller GISS fått med.
vem_boer_man_lita_paa.1482677816.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)