Klimatfakta.info

2022-12-02

Science under attack

Innehåll: Ralph B. Alexander | Källor |

Ralph B. Alexander

"Science Under Attack" är webbplatsen för Ralph B. Alexander, en pensionerad fysiker och en vetenskapsskribent. Han har författat Science Under Attack: The Age of Unreason and Global Warming False Alarm,

Bloggen undersöker hur vetenskapen för närvarande är under attack. Förutom krafter som attackerar vetenskapen inifrån belyser bloggen utmaningarna från yttre påverkan som politiska och ekonomiska krafter, aktivism och religiös övertygelse.

Ralph Alaxander är från Perth, Western Australia. Han tog en PhD i fysik vid Oxford University. Hans avhandling rörde jonföreningar.

Källor

Fotnoter

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Extremväder
Attribution (2022-08-05)
Extremväder (2022-12-19)
Torka (2023-04-21)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se