Klimatfakta.info

2022-11-04

UNFCCC

Innehåll: Klimatavtalet 1992 i Rio | Conference of the Parties - COP | COP 27 | | Nationally Determined Contributions - NDC | Källor |
UNFCCC är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 med syftet att minska halterna av växthusgaser till en nivå så att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt

Klimatavtalet 1992 i Rio

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992. Fördraget trädde i kraft 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt".

Klimatkonventionen innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande Kyotoprotokollet, som är mer välkänt än själva klimatkonventionen.

UNFCCCs sekretariat är en del av FN som understöder aktiviteter gällande klimatförändringar. 197 länder har anslutit sig till RIO-konventionen och Parisavtalet från 2015.

Conference of the Parties - COP

Conference of the Parties (COP) är UNCCCs högsta beslutande organ. Det träffas årligen för att bedöma hanteringen av klimatförändringar. Eftersom viktiga undertecknande stater inte håller sig till sina individuella åtaganden har UNFCCC kritiserats för att ha misslyckats med att minska utsläppen av koldioxid sedan det antogs.

COP 27

COP 27 äger rum 6 - 18 november 2022 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Alla stater som är parter i konventionen är representerade vid COP. De granskar genomförandet av konventionen och alla andra rättsliga instrument som COP antar och fattar beslut som är nödvändiga för att främja ett effektivt genomförande av konventionen, inklusive institutionella och administrativa arrangemang.

COP27 ska fungera som möte mellan parterna i Parisavtalet om Parisavtalet (CMA), medan stater som inte är parter deltar som observatörer. CMA övervakar genomförandet av Parisavtalet och fattar beslut för att främja dess effektiva genomförande.

Vid mötet deltar de 165 undertecknare av avtalet UNCCC samt "parties" totalt 198 deltagare. Dessutom deltar organisationer och privatpersoner. Sverige har en egen paviljong. [1]

Ämnen

 • Action on Climate and SDGs
 • Adaptation and resilience
 • Capacity-building
 • Climate Finance
 • Climate Technology
 • Education & Youth
 • Gender
 • Global Stocktake
 • Innovation
 • Land Use
 • Local Communities and Indigenous Peoples Platform
 • Market and Non-Market Mechanisms
 • Mitigation
 • The Ocean
 • Pre-2020 Ambition and Implementation
 • Science

Vid mötet framläggs 50.387 dokument och underlag för uppföljning av 792 tagna beslut.

Ämnesområden

Förhandlingarna verkar vara indelade i åtta områden.

 • Adaptation
 • Ambition
 • Article 6
 • Finance
 • Global stocktake
 • Loss and damage
 • Mitigation work programme
 • Response measures

Området Adaption anpassning till klimatförändringar har hittills uppmärksammats mindre än åtgärder för att minska utsläpp. Men nu vill en del länder att det skapas en fond för finansiering av anpassning. Vilka ska betala? Vilka ska få stöd för vad? Risken är att FN som vanligt bildar en fond och begär att rika länder ska utlova bidrag som sedan dessa länder inte betalar. Förutom Sverige?

Nationally Determined Contributions - NDC

I samband med beslutet om Parisavtalet 2014 fick deltagande länder möjlighet att rapportera åtgärder och resultat vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Länder reviderar NDC var femte år. De publiceras sedan på NDC registry. I en studie 2021 drogs slutsatsen att utsläppsminskningstakten måste öka med 80% utöver NDC för att uppnå 2°C i Parisavtal. [2]. 192 länder har rapporterat en första NDC och 12 även en andra NDC.

Vid COP-konferenserna 2019 och 2020 uppmanades deltagande länder att rapportera sina planer (INDC). [3]

Källor

Fotnoter

1) Sweden ar COP 27
2) NDC Registry
3) INDCs as communicated by Parties

Mer att läsa


UNFCCC
COP - Climate Change Conference
Parisavtalet
Förenta nationerna FN
COP 27
COP 26 Glasgow
NDC
Climate Action Tracker
Kina
COP
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se