User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

antarktis

Antarktis

Antarktis är land- och havsområdena kring Sydpolen. Antarktis är, till skillnad från Arktis, en riktig kontinent med en landmassa som ligger ovanför havsytan.

Med ungefär 14 miljoner km² är Antarktis större än Europa. En exakt storlek är svår att fastställa. Landmassor och angränsande havsområden ligger under isen som kontinuerligt ändrar storlek. Den växer efter snöfall och blir mindre när isberg bryts loss.

De transantarktiska bergen delar kontinenten i en västlig och en betydligt större östlig del. Den högsta bergskedjan är Vinsonmassivet med berget Mount Vinson som är 4 897 meter högt. Djupaste punkten som är täckt med is ligger 2 538 meter under havsytan.

Runt om Antarktis sträcker sig den Antarktiska oceanen. Den närmast liggande punkten på en annan kontinent är sydspetsen av Sydamerika, Eldslandet.

Indelningen av Antarktis sker i stora områden, hav och shelfis: Områden: bl.a. En glaciär på den Antarktiska halvön.

 Antarktiska halvön
 Adelie Land
 Coats land
 Dronning Maud Land
 Enderby land
 George V Land
 Marie Byrd Land
 Neuschwabenland
 Wilkes Land

Hav: randhav till Antarktiska oceanen är bl.a.

 Scotiahavet
 Weddellhavet
 Rosshavet
 Amundsenhavet
 Bellingshausenhavet

Shelfisområden: bl.a.

 Ross shelfis
 Riiser-Larsens shelfis
 Filchner-Rønnes shelfis
 Larsens shelfis

Speciellt för Antarktis är att kontinenten är nästan helt täckt av is. Den antarktiska inlandsisen som är upp till 4 500 meter tjock innehåller omkring 90 procent av världens is och 75 procent av världens sötvattenreserver. Bara 280 000 km² (2 procent) av kontinentens yta är isfri. Det är bergskedjor som skär genom isen och områden med för låg nederbörd.1)

Med båt till Melchior Islands in Antarctica.

Havsisen

Diagrammet visar utbredningen av havsis runt Antarktis fram till 1 maj 2014 baserat på data från National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Källa: climate4you, Climate4you

Antarktis är omgiven av sjöis. Havsisens har blivit allt större under senare år till skillnad mot Arktis is. I april 2005 var utbredningen 7,5 miljoner km2. I april 2014 var den 9,0 miljoner km2.


Havsisen i Antarktis och Arktis

I IPCCs senaste rapport 2), som fastställdes november 2014, finns ett avsnitt om havsisens utveckling.

“Anthropogenic influences have very likely contributed to Arctic sea ice loss since 1979. There is low confidence in the scientific understanding of the small observed increase in Antarctic sea ice extent due to the incomplete and competing scientific explanations for the causes of change and low confidence in estimates of natural internal variability in that region.”3)

Havsisens utbredning i Arktis (blå) och Antarktis (röd), 12 måneders gjennomsnitt. Diagram: NOAA

Det menar klimatforskaren Ole Humlum är starkt missvisande och publicerar ett diagram som visar havsisens utveckling i norr och söder. Det visar den snabba tillväxten i söder och att minskningen i norr stannade upp ca 2006.

Det andra diagrammet visar att det gjort att havsisens utbredning ökat sedan 2011. Humlum efterlyser en förklaring från IPCC varför mänsklig påverkan på klimatet haft inverkan på isen i norr, men inte i söder. Humlums svar är att isutvecklingen visar att det är naturliga krafter som styr.4)

Dessa naturliga krafter kartläggs i det norska projektet “Shifting climate states of the polar region”, SHIFTS.5) 6)

Global utbredning av havsisen per månad och 13-månaders genomsnitt (blå linje). Röd linje markerar genomsnittet för perioden 1979 – 2013. Diagram: NOAA


Nederbörd

Karta över årlig genomsnittlig nederbörd över Antarktis (motsvarande vätska i mm.)

Den totala nederbörden i Antarktis, i genomsnitt över hela kontinenten, är ca 166 mm per år. Den faktiska mängden varierar kraftigt från höga värden över Antarktiska halvön (meter per år) till mycket låga värden (50 mm per år) i inlandet.7)


Volymen

Inlandsisens volym kan definieras på olika sätt:

Surface mass balance är netto mellan processer som ökar respektiv minskar ismängden, men inkluderar inte dynamisk förlust av mass och grundläggande avsmältning. Vad ska det vara bra för!

En studie under 19 år uppskattar att Antarktis volym minskar med -71 (± 53) gigaton per year. Volymminskningen ökade i Västra Antarktis och Antarktiska halvön. Volymförändringen i Västra Antarktis domineras av förluster i Amundsen Sea sector och tillväxt från Kamb Ice Stream. Större förluster i Västra Antarktis kompenseras delvis av ackumulering i Östra Antarktis.

Under perioden 2005-2010, uppskattas volymen förändring för hela Antarctic Ice Sheet till -81 (± 37) gigaton per år. 8)

Den avsmätning som sker i Antarktis har extremt liten inverkan på havsvolymen. Antarktis isvolym minskar med ca 80 gigaton per år, dvs1 000 000 000 000 kg/år, vilket vid 4 grader motsvarar lika många liter och lika många kubikdecimeter9). Det går 1000 liter på en kubikmeter. Avsmältningen blir således 1 000 000 000 liter/år. Oceanernas består av 1,3 miljarder kubikkilometer vatten10). 1000000000/1300000000000 blir 0,00076923076. Oceanernas vattenvolym ökar med 0,08% per år.

Ett alternativt räknesätt är att fördela den smälta volymen vatten över oceanernas yta, som är 361 miljoner kvadratkilometer. Det blir 2,8 liter per kvadratkm.

Antarktis avsmältning har inte ökat på senare år. Havnivåns utveckling är densamma sedan i vart fall 1880.11)

Volymförändring i framtiden

Klimatmodeller förutspår att, vid ett varmare klimat, kommer nederbörden att öka över. Ytisen kommer att smälta runt Antarctic Peninsula.

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0

antarktis.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)