User Tools

Site Tools


atmosfaeren

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
atmosfaeren [2016/12/30 12:03]
hib [Met Office Hadley Centre]
atmosfaeren [2019/04/07 13:48] (current)
Line 137: Line 137:
  
 Met Office Hadley samlar in data från ca 2000 landstationer. Uppgifter kontrolleras såväl med dator som manuellt. Uppgifter om havsytans temperatur kommer från 1.200 bojar och  4.000 fartyg. Tillsammans insamlas ca 1,5 miljoner uppgifter var månad.(([[http://​www.metoffice.gov.uk/​climate-guide/​science/​temp-records|Global-average temperature records, MetOffice]])) Väderstationerna är starkt koncentrerade till UK, Australien, USA och västra europa. I stora områden som Kina, Ryssland, Kanada, Sydamerika, Afrika finns bara ett fåtal stationer.(([[http://​wow.metoffice.gov.uk/​|WeaterObservationsWebsite]])) Met Office Hadley samlar in data från ca 2000 landstationer. Uppgifter kontrolleras såväl med dator som manuellt. Uppgifter om havsytans temperatur kommer från 1.200 bojar och  4.000 fartyg. Tillsammans insamlas ca 1,5 miljoner uppgifter var månad.(([[http://​www.metoffice.gov.uk/​climate-guide/​science/​temp-records|Global-average temperature records, MetOffice]])) Väderstationerna är starkt koncentrerade till UK, Australien, USA och västra europa. I stora områden som Kina, Ryssland, Kanada, Sydamerika, Afrika finns bara ett fåtal stationer.(([[http://​wow.metoffice.gov.uk/​|WeaterObservationsWebsite]]))
-Climate4you visar dessa data för perioden ​1979.+Climate4you visar dessa data från 1979.
  
 HadCRUT is the dataset of monthly instrumental temperature records formed by combining the sea surface temperature records compiled by the Hadley Centre of the UK Met Office and the land surface air temperature records compiled by the Climatic Research Unit (CRU) of the University of East Anglia. HadCRUT is the dataset of monthly instrumental temperature records formed by combining the sea surface temperature records compiled by the Hadley Centre of the UK Met Office and the land surface air temperature records compiled by the Climatic Research Unit (CRU) of the University of East Anglia.
atmosfaeren.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)