User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser

Aktuell statistik
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blog:om_ipcc_procentraekning

Om IPCCs procenträkning

Så har då IPCCs rapport AR5 släppts. Det blir många kommentarer från andra liksom från mig. Den första handlar om missbruket med att ange graden av säkerhet i procent fortsätter.

När IPCC säger att man är säker till 95 % så frågar man sig givetvis i procent av vad då? Är 5% av experterna inte säkra? Vilka är de? Och varför håller de inte med de andra?

Eller är det så att 95 % av forskningsrapporterna som är säkra? Samma frågor gäller i så fall om dessa rapporter.

Men de 95 % procenten är i detta fall inget statistisk mått. I stället är det forskarna som översätter bedömningar som very likely och extremely unlikely till procenttal. Varför gör de det? Förmodligen för att många läsare ska uppfatta IPCCs ståndpunkterna riktigt säkra.

Nästa undring blir givetvis hur mötesdeltagarna kommer fram till sina gemensamma bedömningar. Är verkligen alla 230 (eller hur många de nu var på mötet*) helt överens om bedömningen. Är verkligen alla överens om “It is very likely that the number of cold days and nights has decreased and the number of warm 45 days and nights has increased on the global scale.”

Very likely översätter IPCC till 90–100%. Kanske tyckte några att det bara var likely = 66–100%? Har deras uppfattning exkluderats? Eller har andras bedömningar är majoritetens vägts in i det redovisade procentintervallet?

Hur det faktiskt gick till på mötet vet inte jag, men förmodligen kommer det fram efter ett tag.

Att tala i procent utan att det är delar är i detta fall en slags renommésnyltning. ÍPCC använder sig ett språk som för tanken till statistiska undersökningar där man med angiven säkerhet kan uttala sig om vissa egenskaper i en populations.

Jag tycker att det är dålig stil. Till 95 %.

* Det var 259 deltagare på mötet.

Skapat: 130928

blog/om_ipcc_procentraekning.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)