User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

blogg

CO2 mer i detalj

Hur fungerar egentligen växthuseffekten? Det tänker jag ta reda på. Jag börjar som vanligt att ställa frågor och ger de svar jag hittar i stycket före.

Solen

Avståndet från jorden till solen är 150 miljoner km. Energi kan överföras på tre sätt 1): genom en ledning, konvektion, dvs rörelser i en vätska eller gas och värmestrålning. Då det är vacuum mellan solen och jorden kan överföringen endast med strålning.

Värme genom strålning sprids elektromagnetiskt, dvs med elektriska och magnetiska fält i vågrörelser. Den elektromagnetiska strålningens vågor har olika frekvenser och våglängder beroende på värmen hos den kropp som avger värme.

Värmen på solens yta är 5.650 °C2) 3) 4). Dess strålning är kortvågig, dvs under 4 μm.5) μm betyder mikrometer. 6)

Strålning med våglängden mellan 390 nm (violett) och 770 nm (rött) är synligt ljus7). Nm betyder nanometer, dvs en miljarddels millimeter8).

Jorden

När solens strålning når jorden har dess energi minskat till 1/46.000-del.9) Strålningen från solen mätt vid atmosfärens topp är 1367 W/m2.10) W är mängden energi per sekund, m2 är en kvadatmeter. Då jorden är rund utstrålar den 1367/4 = 342 W/m2 mätt vid atmosfärens topp i genomsnitt.11) 12)

Jordens utstrålning har typiskt våglängden 10μm (långvågig strålning), under det att solens typiska våglängd är 0,5μm (kortvåg strålning). Denna skillnad gör det enkelt att veta varifrån strålning kommer.13)

Hälften av den inkommande strålningen absorberas av jorden. Den andra hälften absorberas i atmosfären eller reflekteras, främst av moln.14)

Varje gas i atmosfären absorberar strålning med olika våglängder.

Jordens yta utstrålar energi i stort sätt som en svartkropp15) , men utstrålningen från jordens atmosfär är helt annorlunda.


Albedo

Allt energi som når atmosfärens topp når inte marken. Moln, snö och is reflekterar en del strålning. Även vattnet reflekterar några procent. I genomsnitt reflekteraras ungefär 30 av den inkommande strålningen. Uppskattningarna skiljer sig åt, då det är svårt att mäta genomsnittlig albedo.16)

Av den inkommande strålningen återstår alltså ungefär 342*70%=342. En del stannar i atmosfären och resten i marken och haven.

Avbryter

Nu tar jag en liten paus. Jag har inte det underlag jag vill.

Frågor

  • Hur mycket energi mottar jorden från solen? :-D
  • Varierar inte solens utstrålning t.ex. pga solfläckar, solvind eller något annat?:?:
  • Hur mycket återstrålar jorden ut i atmosfären? :-D
  • Avgörs återstrålningen av “gaser”? En gas kan väl innehålla olika molekyler som återstrålar i olika våglängder.:!:
  • En molekyl utstrålar energi åt alla håll. Den utstrålade energi bör väl fångas upp av andra närliggande molekyler som i sin tur utstrålar energin. Det bör väl betyda att energi stannar i atmosfären, studsande från molekyl till molekyl, dvs att atmosfären värms upp. Det är väl bara strålningen från molekylerna längst upp i atmosfären som lämnar jordens atmosfär.
  • Hur kan jorden utstråla som en svartkropp? Jorden är ju inte alls svart.:?:


blogg.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)