User Tools

Site Tools


dn_har_trippelfel_om_temperaturen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dn_har_trippelfel_om_temperaturen [2016/12/29 14:26]
hib
dn_har_trippelfel_om_temperaturen [2019/04/07 13:48] (current)
Line 13: Line 13:
 (([[http://​www.climate4you.com/​GlobalTemperatures.htm#​An overview to get things into perspective|Climate4you]])). Temperaturstegring 1910-1945, fallande temperatur 1945-1950, därefter en oregelbunden höjning av temperaturen till 1998 och sedan oförändrad temperatur till 2010 där detta diagram upphör. I detta diagram anges avvikelse från basperioden 1961-1990 i stället för 1951-1980, men dessa perioder skiljer sig inte nämnvärt. (([[http://​www.climate4you.com/​GlobalTemperatures.htm#​An overview to get things into perspective|Climate4you]])). Temperaturstegring 1910-1945, fallande temperatur 1945-1950, därefter en oregelbunden höjning av temperaturen till 1998 och sedan oförändrad temperatur till 2010 där detta diagram upphör. I detta diagram anges avvikelse från basperioden 1961-1990 i stället för 1951-1980, men dessa perioder skiljer sig inte nämnvärt.
  
-Utvecklingen sedan 1980 har varit ganska dramatisk. Vulkanen Pinatubos utbrott 1991, den kraftiga El Niño 1998, följt av två mindre 2003 och 2005 och så en ny kraftig 2014-2016. Den senaste El Niño hinner i stort sätt klinga ut före 2017 med temperaturfall hittills på 0,4-0,6 grader. ​+Utvecklingen sedan 1980 har varit ganska dramatisk. Vulkanen Pinatubos utbrott 1991, den kraftiga El Niño 1998, följt av två mindre 2003 och 2005 och så en ny kraftig 2014-2016(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=El_Ni%C3%B1o&​oldid=756688395|El Niño, Occurrences]])). Den senaste El Niño hinner i stort sätt klinga ut före 2017 med temperaturfall hittills på 0,4-0,6 grader(([[http://​www.climate4you.com/​GlobalTemperatures.htm#​Quality class 1: Satellite record of recent global air temperature change|Global temperatures,​ Climate4you]]))
  
 Det ser ut som om årets avvikelse blir ca 0,45 grader, dvs samma som 2015(([[http://​www.drroyspencer.com/​|Roy Spencer]])). Alltså ingen uppvärmning under 2016. Det ser ut som om årets avvikelse blir ca 0,45 grader, dvs samma som 2015(([[http://​www.drroyspencer.com/​|Roy Spencer]])). Alltså ingen uppvärmning under 2016.
  
dn_har_trippelfel_om_temperaturen.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)