User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

ekonomi

Ekonomi

Klimatet styr i stor utsträckning miljön i ett längre perspektiv och påverkar alla delar av världsekonomin. Ekonomi är inte naturvetenskap och ger därför få invändingsfria sanningar. Denna artikels källor har valts utifrån redovisad emperi.

Sternrapporten

2006 utgavs Stern-rapporten författad av Nicholas Stern.1) 2) 3)

Bokpresentationen: In this independent report commissioned by the Treasury, Sir Nicholas Stern, former chief economist of the World Bank, describes the urgent need for action on climate change. Examining the likely environmental and economic impacts, the Stern Review highlights the fact that, while it would take around 1 per cent of GDP to stabilise carbon emissions at manageable levels, not acting on climate change could reduce global GDP by up to 1 per cent. Proposals for the Government response include: creation of a carbon pricing market; legislation to provide for carbon reduction targets; extension of the European Emissions Trading Scheme (EETS) to the US, India and China; creation of new EETS targets of 30 per cent reduction by 2020 and 60 per cent by 2050; and creation of a fund to assist developing counties in addressing climate change.

Stern har i senare sagt att han underskattade riskerna i sin rapport.4)

Sterns rapport har utsatts för kraftig kritik bl.a. från prof William Nordhaus, Yale University.5)

Andra beräkningar

Förändringar i klimatet har både positiva och negativa effekter. Även om den negativa effekterna dominerar är de säkerligen inte katastrofala o et globalt perspektiv, åtminstone inte under innevarande århundrade. De ska dock inte underskattas. Världen har alltså mycket att vinna på att motverka klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser. Koldioxidskatter i alla länder kan vara en lämplig metod. Storleken på skatten kan avgöras med 1) beräkning av koldioxidens skador, 2) hur länge koldioxiden kvarstannar i atmosfären och 3) hur stor vikt som läggs på framtida generationers välfärd. 6)

Även om klimatförändringarna har en global effekt påverkas regioner på olika sätt. För en del länder kan förändringarna innebära ett ekonomiskt uppsving medan andra drabbas av mänskliga, naturmässiga och ekonomiska katastrofer. Klimatförändring är ett område där marknaden inte fungerar. Politiska styrmedel som skatter eller andra politiska beslut är nödvändiga. 7) Klimatförändringarna är inte är så stort sett just ekonomiskt sett. 8)

Tillväxt

Vid tillväxt växer även användningen av naturresurser men också av tjänster. Flertalet ekonomer anser att det inte finns någon entydig koppling mellan ökning av BNP och förbrukningen av naturen. 9)

FNs klimatpanel IPCC beskriver i den tredje delrapporten i sin femte stora utvärdering “Climate change 2014: Mitigation of Climate change”10) hur utsläppen av växthusgaser utvecklas och vad som krävs för att minska dessa utsläpp. IPCC:s rapport visar att utsläppsminskningar är förenliga med tillväxt och ökad välfärd.11)

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

ekonomi.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)