Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php on line 1552

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php:1552) in /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/actions.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php:1552) in /home/humanist/public_html/klimatfakta/lib/tpl/dokuwiki/main.php on line 12
energi [Klimatfakta]

User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

energi

Energi

Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Detta avsnitt innehåller uppgifter om energi som sådant och översikter av flera energislag. I övrigt hänvisas till andra avsnitt, t.ex.
Fossila bränslen
Etanol
Förnyelsebar energi
Kol
Naturgas
Olja, Petroleum
Solenergi/solceller
Vindkraft

Utvecklingen 2014

Enligt IEA ökar produktionen av energi. 1974 producerades 6.101 Mtoe1). 2914 uppgick produktionen till hela 13 699 Mtoe. Ökningen per år blir 3%.

1. Världsproduktionen inkluderar internationell luftfart och internationella bunkring 2. Kol inkluderar torv and oljeskiffer. 3. Övrigt inkluderar geotermisk, sol, vind, etc Källa: International Energy Agency Key world energy statistics

Produktionen har ökat av samtliga energislag. Den största förändringen är att produktionen i Kina. OECD har minskat sin andel produktion av energi från 61% till 38%, men då samtidigt världsproduktionen ökat har OECDs produktion ökat från 3.721 till 5.205 Mtoe.

Den totala energiproduktionen i världen

Som framgår av diagrammet ökar alla världsdelar sin produktion av energi förutom Europa.

Energiproduktion är en oegentlig benämning på processen där energi från primära energikällor omvandlas till energi hos en för människan användbar energibärare, till exempel elektricitet (se artikeln elproduktion) eller värme.2)

Den energiproduktionen i Sverige

/HIB 2016-10-14


Utvecklingen

Återvinningsbar energi och kärnkaft är de källor som växer snabbast, vardera med 2,5% per år. Fossila bränslen fortsätter att förse nästan 80 % av världens energi fram till 2040. Gas är den snabbast växande fossila bränslet under perioden (1,7%/år). Användningen av kol växer snabbare än olja fram till 2030 främst beroende på Kinas konsumtion av kol.

Industrin fortsätter att använda den största delen av energin. Baserat på regler om begränsning av användning av fossilt bränsle kommer koldioxidutsläppen öka från 32 billioner metric tons 2010 till 36 billion metric tons 2020 och till 45 billioner metric tons 2040. Det innebär en ökning med 46%. 3)

Kostnadsjämförelse

Det är mycket komplicerat att jämföra kostnaderna för olika metoder att skapa elektricitet.

Levelized Cost of Energy (LCOE) är den genomsnittliga kostnad som uppstår vid användning av en speciell källa. I denna kostnad ingår initial investering, skötsel, underhåll, bränslekostnad och kapitalkostnad.

USAs energidepartement gjorde 2013 en beräkning av LCOE för ett antal olika energislag.

Cost of electricity by source, Estimates, Wikipedia (2015-02-15)

1. Vanligt kol
2. Integrated Coal-Gassification Combined Cycle (IGCC). Förgasat kol.4)
3. Förgasad kol med CSS. CSS betyder Capture and Storage vilket innebär att koldioxid infångas och lagras i exempelvis ihåligheter i marken, t.ex. efter utvinning av olja.5)
4. Naturgas. Natural Gas Fired, Conventional Combined Cycle. 6)
5. Kärnkraft
6. Bergvärme
7. Biomassa
8. Landbaserad vindkraft
9. Havsbaserad vindkraft
10. Solceller
11. Solfångare
12. Vattenkraft

Sverige

Energimyndigheten

Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.7)

Telge Energi

Den 15 oktober har Marknadsdomstolen fattat beslut som innebär förbud – kopplade till vite om en miljon kronor utifrån samtliga fyra yrkanden – för Telge Energi att i sin marknadsföring misskreditera konkurrenter. Detta vare sig det handlar om att smutskasta konkurrenter eller att spela på människors rädsla, oro och eller fruktan. 8) 9)

Länders energiproduktion

Ryssland

Ryssland är den näst största producenten av gas och den tredje största av flytande bränsle i världen. Trots de betydande tillgången på kol är produktionen begränsad. Rysslands ekonomo är i hög grad beroende av sina koltillgångar. Inkomsterna från olja och gas utgör mer än 50% av statens intäkter.10) 11)

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

energi.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)