User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

etanol

Table of Contents

Etanol

Etanol kan användas i en förbränningsmotor på samma sätt som bensin. Nästan all bensin som säljs i Sverige innehåller 5 volymprocent etanol. Det utgör ungefär 340 000 mkubikmeter etanol som förbrukas i vanliga bensinfordon. Etanol som ska användas som fordonsbränsle och som producerats genom jäsning av socker behöver både destilleras och absoluteras, så att den blir minst 99.5 volyms%, dvs nästan vattenfri. Såväl destillation som absolutering drar mycket energi. I många etanolanläggningar används fossil energi till detta.

I mycket mindre skala används också en blandning av etanol och bensin, så kallad E85. Eftersom etanol har högre oktantal än bensin (104 ron) och brinner snabbare, kan motorn få högre verkningsgrad än vid bensindrift. Etanol har ett lägre energivärde per än bensin. Etanol har lägre stökiometrisk lambda, vilket betyder att man kan köra på mer bränsle, med högre oktan för att få lambda 1. Detta gör att man kan ta ut mer effekt.1)

Sverige

Sveriges största etanolfabrik riskerade att komma att läggas ner sedan anläggningen gått med ett par hundra miljoner kronor i förlust de senaste åren. Samtliga fackförbund har kallats till förhandling om uppsägning på grund av arbetsbrist. Varslet uppges vara en åtgärd för att anpassa verksamheten till en framtida neddragen produktion. En av orsakerna uppges vara förändrade politiska beslut som öppnar för billigt bränsle och ökad konkurrens. Agroetanol är Sveriges enda storskaliga tillverkare och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol.2)

Källa

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

etanol.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)