User Tools

Site Tools


extremeweather

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
extremeweather [2017/04/15 13:40]
127.0.0.1 external edit
extremeweather [2019/04/07 13:48] (current)
Line 23: Line 23:
  
 ===== Dödade i katastrofer ===== ===== Dödade i katastrofer =====
-Organisationen EM-DAT sammanställer uppgifter om större ​katastrofter ​som uppfyller följande kriteria:+Organisationen EM-DAT sammanställer uppgifter om större ​katastrofer ​som uppfyller följande kriteria:
   * minst 10 personer avlidit   * minst 10 personer avlidit
   * minst 100 påverkats   * minst 100 påverkats
Line 30: Line 30:
  
 Antalet personer som avlidit på grund av katatrofer har minskat avsevärt sedan sedan förra seklets första hälft. 1965 är det senaste året med mer än 1 miljon dödade. Torkan i Indien dödade 1,5 miljoner. Förmodligen inkluderar uppgiften även de som dog 1966 och 1967. Antalet personer som avlidit på grund av katatrofer har minskat avsevärt sedan sedan förra seklets första hälft. 1965 är det senaste året med mer än 1 miljon dödade. Torkan i Indien dödade 1,5 miljoner. Förmodligen inkluderar uppgiften även de som dog 1966 och 1967.
-<​html>​ + 
-<iframe width="​600"​ height="​350"​ frameborder="​0"​ scrolling="​no"​ src="https://docs.google.com/spreadsheets/​d/​1YUnx2CXWqsBLd3jxPcD9tvayipV61vxfJH9ejrVpgRg/​pubchart?oid=836911378&amp;format=interactive">​ +**//Tyvärr har man stängt databasen för dem som inte vill registrera sig och därmed godkänna villkoren.//​** 
-</​iframe><​br>​ + 
-</​html>​ + 
-Källa: ​[[http://www.emdat.be/advanced_search/​index.html|EM-DAT Database Advanced Search]]+==== Andra källor med katastrofstatistik ​==== 
 + 
 +[[https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=1&​cad=rja&​uact=8&​ved=0ahUKEwjjwKSj7brVAhXOblAKHd0NBDoQFggmMAA&​url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLists_of_disasters&​usg=AFQjCNFbK2KCEH_DgX4lJPVQxLM54wdH8A|Lists of disasters - Wikipedia]]\\ 
 +[[https://www.unisdr.org/who-we-are|UNISDR]] 
  
 ===== Översvämningar ===== ===== Översvämningar =====
extremeweather.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)