User Tools

Site Tools


fn

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fn [2016/01/29 22:17]
hib [COP21 i Paris]
fn [2019/04/07 13:48] (current)
Line 98: Line 98:
 Den 8-10 november träffades ett 80-tal klimat- och miljöministrarna i förberedande diskussioner. Från Sverige deltog Åsa Romson. "​Diskussionerna var uppriktiga och ledde fram till en större samsyn om vilka frågor som behöver lösas."​ rapporterar regeringen. De frågor som diskuterats är några av de svåraste men också de mest grundläggande,​ till exempel hur man formulerar ett långsiktigt mål och genererar tekniskt och ekonomiskt stöd för de länder som behöver. (([[http://​www.regeringen.se/​pressmeddelanden/​2015/​11/​tuffa-men-positiva-diskussioner-under-pre-cop//​|Tuffa men positiva diskussioner under Pre-COP (2015-12-10)]])) ​ Den 8-10 november träffades ett 80-tal klimat- och miljöministrarna i förberedande diskussioner. Från Sverige deltog Åsa Romson. "​Diskussionerna var uppriktiga och ledde fram till en större samsyn om vilka frågor som behöver lösas."​ rapporterar regeringen. De frågor som diskuterats är några av de svåraste men också de mest grundläggande,​ till exempel hur man formulerar ett långsiktigt mål och genererar tekniskt och ekonomiskt stöd för de länder som behöver. (([[http://​www.regeringen.se/​pressmeddelanden/​2015/​11/​tuffa-men-positiva-diskussioner-under-pre-cop//​|Tuffa men positiva diskussioner under Pre-COP (2015-12-10)]])) ​
  
-En fråga är i vilken grad avtalet ska kunna bidra de deltagande ländernas ​framtida ​bidrag till bl.a. den gröna klimatfonden. En annan grundläggande fråga gäller avtalets reglering av hur ländernas åtaganden ska mätas och kontrolleras liksom hur man ska formulera krav på ländernas framtida utvekling inom klimatområdet.+En fråga är i vilken grad avtalet ska kunna bidra att de deltagande ländernas ​ger bidrag till bl.a. den gröna klimatfonden. En annan grundläggande fråga gäller avtalets reglering av hur ländernas åtaganden ska mätas och kontrolleras liksom hur man ska formulera krav på ländernas framtida utvekling inom klimatområdet.
  
 === Frågor === === Frågor ===
fn.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)