User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

fossila_braenslen

Fossila bränslen

Fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken.

De fossila bränslena omfattar främst naturgas, petroleum och kol.

  • Naturgas består främst av gasen metan och har ett högt innehåll av grundämnet väte jämfört med grundämnet kol. Metan finns i naturgasfält tillsammans med råolja eller bundet som metanklatrat.
  • Petroleum (även kallad råolja) påträffas i vätskeform och innehåller en större mängd av grundämnet kol
  • Kol är en bergart (ej att förväxla med grundämnet kol) innehåller en mycket stor mängd av grundämnet kol.

Konsumtionen i världen av energi i Mtoe1). Konsumtionen ökar av all slags energi, dock mest kol, olja och naturgas. 2) Under perioden 2002-2011 ökar energyproduktionen med 26% till 20.400 quadrillion3) ton petroleum.


Alla dessa bränslen är kommersiellt mycket viktiga. Det finns även andra fossila bränslen som till stor del är outnyttjade, till exempel oljeskiffer, olika sedimentära bergarter som innehåller kolväten.4)

Sverige använde 2010 614 Twh energi. Av det var 234 TWh kraft från fossil bränslen. Olja är störst med 190 TWh, sedan följer kol 26 TWh och slutligen gas 18 TWh.5)


Sveriges energitillförsel.6)


Kol

(Se även Kol)

Pris på kol varierar stort bl.a. beroende på kvalitet. Kol från USA varierade en dag från 10.57-68.50 USD per short ton. Ett short ton är ungefär 907 kg. I Japan kan priset för “coking coal” vara 159 USD. Steam coal är kol som används för att producera elektricitet. 7)


Koldioxid

Vid förbränning av kol bildas alltid koldioxid. Fossilt kol har befunnit sig utanför kolets kretslopp under en lång tid, och bildas inte på nytt i samma takt som det utvinns. Förbränning av fossilt kol bidrar därmed till att frigöra ytterligare koldioxid i atmosfären.

Eftersom kol innehåller förhållandevis mera kolatomer än olja och speciellt naturgas relativt sitt energiinnehåll (uttryckt som antal joule förbränningsvärme), leder användning av kol som bränsle till något större utsläpp av koldioxid vid samma energiproduktion.

Olja och naturgas innehåller en högre andel väte, som vid förbränning bildar ofarlig vattenånga. Dessutom är kol-väte-bindningarna mer energirika än kol-kol-bindningar. Förbränning av kol är den största enskilda källan till koldioxidutsläpp i hela världen, lite högre än motsvarande siffra för olja, och dubbelt så hög som motsvarande siffra för naturgas.

Utsläppet av koldioxid från kolkonsumtion har ökat från 9.493 2002 till 14.416 miljoner ton/år 2011.8)

Källor

Petroleum

Se avsnittet Petroleum

Naturgas

Se avsnittet Naturgas

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

fossila_braenslen.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)