User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

groenland

Grönland

Senare version av artikeln om Grönland

Inlandsisen på Grönland är gigantisk. Om den skulle smälta skulle havsnivån öka med 7 meter. Inlandsisens massa har minskat med ca 200 Gt/år sedan mätningarna började 2003. Skillnaderna mellan olika år är mycket stor, så det finns inget underlag för någon prognos. Om rent hypotetiskt inlandsisen skulle minska med 200 Gt/år skulle det ta 14.500 år innan isen var borta.

Greenland (orthographic projection)
Grönland

Grönland är en ö belägen i norra Atlanten. Det är ett självstyrande danskt territorium. Med sina 2,2 miljoner km² är Grönland världens största ö. Provinshuvudstad är Nuuk, på danska Godthåb.

En mycket stor del av öns yta är täckt av inlandsis. Runt 80% av öns yta är täckt av is och resten, omkring 341 700 km² är isfritt. Isen finns mest på öns inland. Isen är i genomsnitt 1 500 meter tjock men vid några punkter är tjockleken runt 3 000 meter. Isens volym är 2,850,000 km3.1) Massan är 2,66946 x 1015 metric tons. 2)

I inlandet förekommer det bara få bergstoppar. Bergstopparna som skjuter upp från isen kallas nunataker. De finns bara vid inlandsisens randområden. Isen flyttar vid kusterna till havet och kalvar stora isberg. Kusterna är markerade av sterila, steniga öar, många och stora havsbukter och fjordar, trädlösa toppar och glaciärer vid havets kuster.

Grönland har arktiskt klimat med undantag av några få platser som har subarktiskt klimat, till exempel Narsarsuaq. Vid västkusten är det lite mildare till följd av Golfströmmen. Temperaturen på inlandsisen har en minimum på –70 °C och når på sommaren nollgradigt. I fjordarna på sydvästra Grönland uppnår emellertid ofta dagstemperaturen omkring +20 °C under sommaren, vilket tillåter en förhållandevis rik ängs- och buskvegetation med lågvuxen björkskog på sina platser.3)


Topographic map of Greenland bedrock
Grönlands berggrund

Inlandsisens tyngd har pressat den den centrala delen till en bassäng som ligger 300 meter under havsnivån. Bassängen har branta kanter nära kusten. Isen flyter i huvudsak från öns mitt till kusterna. Under isen består Grönland av tre stora öar.

Om Grönlands inlandsis skulle smälta fullständigt, skulle världshavens nivå höjas med 7 meter.

Från 1989 till 1989 borrade klimatforskare fram två 3 km långa iskärnor. Analyser har ger banbrytande kunskap om klimatförändringar på det norra halvklotet 100.000 år tillbaka. De visar att jordens väder och temperatur ofta att ändrats snabbt från ett stabilt läge till ett annat med världsomspännande konsekvenser.4)


Isen på Grönland förändras under året beroende på vädret. Nederbörden ökar isens massa medan värmer orsakar smältning. Uttrycket “surface mass balance” används för förändringar på ytan och tar inte med förluster genom kalvning och att is som kommer i kontakt med havet smälter. Nyfallen snö är vit och reflekterar större delen av solens strålar. När snön värms upp eller blir äldre mörknar den. Mörka områden abosrberar mer av solstrålarnas energi vilket för att is smälter. Det kallas för albedoeffekten.5)


Isens utveckling

IPCC menar att isen minskat sedan 1992. Förändringen var mellan –6 och 74 Gt/år under perioden 1992–2001 och mellan 157 och 274 Gt/år under perioden 2002–2011. Ökning anses tydlig även om storleken är osäker.6) Grönlands nederbörd är större än avsmältningen, med volymen anses minska genom kalvningen, dvs is som flyter ut i havet.7)

En total avsmältning av all is på Grönland kan först ske om tusen år eller mer. Sjunker temperaturen återkommer isen.8) IPCCs prognostiserar att avsmältningen kan bidra med 5 cm ökad havsnivå 2081-2100 jämfört med nivån 1986-2005.9)

GRACE-cast: Greenland ice sheet mass loss *this week* turns toward average, http://polarportal.dk/groenlands-indlandsis/nbsp/isens-overflade/ (2014-04-06)

Diagrammet till höger visar utvecklingen av Grönlandsisen, inkl smältning, kalvning av isberg och ny snö.

Den röda linjen för 2012 visar att året var ett rekordår i minskning. Avsmältningen 2013 ser ut att bli något mindre.

Under perioden 2003-2012 minskade volymen med 234 kvadratkilometer vatten vilket motsvarar en höjning av havsnivån med 0,65 mm, dvs 0,06 mm/år i genomsnitt.

Isens volym mäts med Grace-satelliterna10), som mäter förändringar i tyngdkraften som minskar när isen minskar. Isvolymen mäts också med hjälp av reflektionerna från solen, albedoeffekten, mätta med Modis-satelliten. Sedan 2000 har albedoeffekten avstagit.11)

Normalt snöar det mer än isen smälter, men isens kalvning inverkar också på isens massa. Satellitmätningar under det senaste decenniet visar att det tillsammans innebär att isens massa minskar med ungefär 200 Gt/år12).13) Den varmare temperaturen har ökat nederbörden vilket har reducerat minskningen av isen. Men mängden nederbörd är osäker då det finns få väderstationer och satellitmätningarna kom igång i början av 1990-talet.14)

Om isens massa skulle minska med 200 Gt/år så skulle isen vara helt borta om 14.250 år.

Analys av tyngdkraftsdata mätta med GRACE-satelliten tyder på att Grönlandsisens massa minskade med ungefär 2900 Gt (0.1% av sin totala massa) mellan mars 2002 och september 2012. Minskningen av massa 2008-2012 var 367 Gt/år.15)

Under perioden juni 2013 till juni 2014 minskade massan med obetydliga 6 Gt jämfört med genomsnittet 2002-2014. Motsvarande minskningen juni 2012 till juni 2013 var 474 Gt. 16)

En rapport visar att Grönlandsisen påverkades obetydligt under 6000 år trots 8 grader högre temperatur än numera. Det var under den mellangalciära perioden Eemian som började för 130.000 år sedan och pågick till 115.000 år sedan.17) 18)

Grönlands temperatur

Väderstationsdata DJF=december, januari och februari. JJA=juni, juli, augusti. Källa: http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/greenland_ice_sheet.html

Det saknas uppgifter om isen före 1970-talet och de egentliga mätningarna kom igång först 2003. Däremot finns det uppgifter från väderstationer ända från 1873. De visar att högsta vintertemperaturen inträffade redan 1929 på ett par ställen. Andra stationer har högsta temperaturen runt 2010.

Rekord för sommartemperaturen uppmättes för så länge sedan som 1929, 1949 och 1957. Andra stationer har högsta temperaturen från åren runt 2010.

Längre tidsserier från väderstationer visar tydliga temperaturstegningar för vissa, men inga eller obetydliga för andra. 19)


Inverkan på haven

Avsmältningen och kalvningen har minskat isens omfattning från 199220)

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

För material från Wikipedia gäller CC BY-SA 3.0

groenland.txt · Last modified: 2022/04/27 15:20 by hansiwan