User Tools

Site Tools


kaernkraft

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kaernkraft [2016/04/30 09:11]
hib [Kärnkraftens subventioner och skatter]
kaernkraft [2016/07/13 17:38]
hib [Kärnkraftens lönsamhet]
Line 44: Line 44:
 (NEA) calculation of the overnight cost for a nuclear power plant built in the OECD rose from about US$ 1,​900/​kWe((kWe är mått på producerad kraft, vilket kan ligga på ca 40% av nominell kapacitet)) i slutet av 1990-talet till 3.850$/kWe 2009, dvs med ökade med 103%. "​Overight cost" (NEA) calculation of the overnight cost for a nuclear power plant built in the OECD rose from about US$ 1,​900/​kWe((kWe är mått på producerad kraft, vilket kan ligga på ca 40% av nominell kapacitet)) i slutet av 1990-talet till 3.850$/kWe 2009, dvs med ökade med 103%. "​Overight cost"
  
-Energimyndigheten har redovisat kärnkraftens framtid i Sverige. Andelen kärnkraft i Sverige var år 2010 är högre än genomsnittet för världen. Kärnkraften står inför många utmaningar. Investeringskostnaderna är höga, medan driftkostnaderna är låga. Tekniska val är avgörande för hur länge uranet räcker. ​ (([[https://​energimyndigheten.a-w2m.se/​FolderContents.mvc/​Download?​ResourceId=2465|Kärnkraftens nu och i framtiden, Energimyndigheten]]))+Energimyndigheten har redovisat kärnkraftens framtid i Sverige. Andelen kärnkraft i Sverige var år 2010 högre än genomsnittet för världen. Kärnkraften står inför många utmaningar. Investeringskostnaderna är höga, medan driftkostnaderna är låga. Tekniska val är avgörande för hur länge uranet räcker. ​ (([[https://​energimyndigheten.a-w2m.se/​FolderContents.mvc/​Download?​ResourceId=2465|Kärnkraftens nu och i framtiden, Energimyndigheten]]))
 ===== Kärnkraft i EU ===== ===== Kärnkraft i EU =====
  
kaernkraft.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)