User Tools

Site Tools


kaernkraft

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kaernkraft [2016/04/30 09:04]
hib [Kärnkraftens subventioner och skatter]
kaernkraft [2019/04/07 13:48] (current)
Line 44: Line 44:
 (NEA) calculation of the overnight cost for a nuclear power plant built in the OECD rose from about US$ 1,​900/​kWe((kWe är mått på producerad kraft, vilket kan ligga på ca 40% av nominell kapacitet)) i slutet av 1990-talet till 3.850$/kWe 2009, dvs med ökade med 103%. "​Overight cost" (NEA) calculation of the overnight cost for a nuclear power plant built in the OECD rose from about US$ 1,​900/​kWe((kWe är mått på producerad kraft, vilket kan ligga på ca 40% av nominell kapacitet)) i slutet av 1990-talet till 3.850$/kWe 2009, dvs med ökade med 103%. "​Overight cost"
  
-Energimyndigheten har redovisat kärnkraftens framtid i Sverige. Andelen kärnkraft i Sverige var år 2010 är högre än genomsnittet för världen. Kärnkraften står inför många utmaningar. Investeringskostnaderna är höga, medan driftkostnaderna är låga. Tekniska val är avgörande för hur länge uranet räcker. ​ (([[https://​energimyndigheten.a-w2m.se/​FolderContents.mvc/​Download?​ResourceId=2465|Kärnkraftens nu och i framtiden, Energimyndigheten]]))+Energimyndigheten har redovisat kärnkraftens framtid i Sverige. Andelen kärnkraft i Sverige var år 2010 högre än genomsnittet för världen. Kärnkraften står inför många utmaningar. Investeringskostnaderna är höga, medan driftkostnaderna är låga. Tekniska val är avgörande för hur länge uranet räcker. ​ (([[https://​energimyndigheten.a-w2m.se/​FolderContents.mvc/​Download?​ResourceId=2465|Kärnkraftens nu och i framtiden, Energimyndigheten]]))
 ===== Kärnkraft i EU ===== ===== Kärnkraft i EU =====
  
Line 215: Line 215:
 === Termisk effektskatt === === Termisk effektskatt ===
  
-Den termiska effekten är kärnkraftsverket maximala värmeeffekt. Denna skatt uppgår till 151776 kr/MWt per år. Det innebär t.ex. att skatten för Forsmark 3 uppgick 2015 till 1,4 miljarder kr. Under 2013 uppgick denna skatt på samtliga kärnkraftverk till 4,15 miljarder. Det blev 6,6 öre/kWh.+Den termiska effekten är kärnkraftsverket maximala värmeeffekt. Denna skatt uppgår till 151776 kr/MWt per år. Det innebär t.ex. att skatten för Forsmark 3 uppgick 2015 till 1,4 miljarder kr, vilket är en tredjedel av kostnaderna 
 +(([[https://​corporate.vattenfall.se/​om-oss/​var-verksamhet/​var-elproduktion/​forsmark/​produktion-och-driftlage/​ekonomi/​|Ekonomi,​ Vattenfall (2016-04-05) ]])) Under 2013 uppgick denna skatt på samtliga kärnkraftverk till 4,15 miljarder. Det blev 6,6 öre/kWh. 
 +(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​108/​a/​190252|Kärnkraft utan statliga subventioner,​ skr. 2011/12:141 (pdf 182 kB)(2012-04-05) ]])) 
 +(([[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​108/​a/​190252|Kärnkraft utan statliga subventioner,​ skr. 2011/12:141 (pdf 182 kB)(2012-04-05) ]]))
  
 === Avgiften för kärnavfall och Studsvikslagen === === Avgiften för kärnavfall och Studsvikslagen ===
kaernkraft.1461999851.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)