User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

kallor

Källor

Denna lista omfattar generella faktaorienterade källor. Käller som mer specifikt rör enskilda avsnitt redovisas där.

Wikipedia

Klimatfaktas artiklar baseras normalt initialt på artiklar i svenska eller engelska Wikipedia och förändras därefter med uppgifter från andra källor. Avsnitt som i allt väsentligt överensstämmer med text i Wikipedia ska successivt förses med licensuppgift i enlighet med Wikipedia:Wikipedia som källa.

Övriga källor

Webbar

Böcker

kallor.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)