User Tools

Site Tools


klimatfakta_i_facebook

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

klimatfakta_i_facebook [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Klimatfakta i Facebook ====== 
 +Klimatfakta har en "​community"​ på Facebook. Där publiceras aktuella klimatnnyheter. Här på denna webb är ambitionen att på ett enkelt sätt ge grundläggande fakta systematiserade som i en uppslagsbok.
klimatfakta_i_facebook.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)