User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

klimatfoeraendringen

Klimatförändringar (avvecklas)

Klimatet har alltid förändrats. Frågan här gäller om det sker förändringar som kan komma att skada mänskligheten, i vilken grad förändringar beror på mänskliga aktiviteter samt vad som bör och kan göras för att förhindra förändringar med katastrofala konsekvenser för människor.

Kunskaper om klimatet skapar löpande. I den mån de gäller ett avgränsat fält så redovisar Klimatfakta uppgifterna i speciella avsnitt. Här redovisas några mer övergripande rapporter om klimatförändringar.

IPCC

IPCC gav ut sin senaste stora rapport AR5 WG1 hösten 20131). search?q=IPCC%20AR5&btnI=lucky

The Royal Society, UK och National Academy of Science, USA

De övergripande vetenskapliga institutionerna i England och USA har givit ut en gemensam rapport om klimatförändringarna. 2) I rapporten besvaras frågor om klimatet. search?q=The%20Royal%20Society%20%22National%20Academy%20of%20Science%22&btnI=lucky

Var är värmen?

Atmosfärens värme har inte ökat sedan år 2003, trots att halten CO2 i atmosfären har ökat i samma takt sedan 1960. Om värmen inte finns i atmosfären kan den tagits upp av haven. Det har skett ett mindre temperaturförhöjning i de övre lagren, ned till 2000 meter, men den förändringen är otillräcklig för att förklara den uteblivna höjningen av atmosfärens temperaturen. Det har lett till spekulationer om att värmen gömmer sig längre ned i djupen under 2000 meter.

Nya forskningsrapporter har beräknat värmen sedan 2005 under 2000 meter och konstaterar är det inte heller där skett någon värmeökning. Forskarna utgick ifrån att havsnivåns höjning beror dels vattnets expansion på grund av värme och dels på avrinning från glacierar, mm. De räknade först av volymökning som beror på avrinning. Från den resterande volymökning drogs sedan den ökning som skett i de översta 2000 meter. Denna volymökning kan uppskattas då dess temperatur mäts sedan 2005. Den resterande volymökningen skulle bero på förhöjd värme i vattenlagren under 2000 meter. Men forskarna konstaterar att detta vattenlager inte blivit varmare.3)

Judith Curry: “Summan av kardemumman är att osäkerheterna i havet värmeinnehåll är mycket stora, och det finns inget särskilt övertygande bevis för att de “saknar värme” gömmer sig i havet.”4)

Observera att havsnivån har stigit i relativt jämn takt i vart fall sedan 1870. Sedan 1993 har nivån sjunkigt ett par år (1998 och 2010). Sedan 2013 är havets nivå stabilt. 5)

search?q=Hav%20Curry&btnI=lucky

Källor

Regionala klimatförändringar

En studie av 78 forskare från 24 länder har undersökt hur temperaturen varierat på de olika kontinenterna de senaste 1000 till 2000 åren. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Geoscience och visar både stora regionala likheter och skillnader i klimatutvecklingen på jorden. Temperaturutvecklingen i förindustriell tid verkar särskilt ha skiljt sig mellan norra och södra halvklotet.

Temperaturutvecklingen i olika delar av världen framträder genom rekonstruerade trettio års medelvärden. Färgen indikerar relativ temperatur. För Nordamerika finns både en kortare rekonstruktion som bygger på trädringar och en längre rekonstruktion som bygger på pollen. För Afrika finns det ännu inte tillräckligt med data för att göra någon temperaturrekonstruktion.

Forskarna har arbetat inom projektet Past Global Changes (PAGES) och bygger sin studie på 511 serier av klimathistorisk data från trädringar, iskärnor, pollen, koraller, sjösediment och annan data. De finner, i likhet med vad tidigare studier visat, en generell global nedkylning under senaste 2000 åren.6)


Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

klimatfoeraendringen.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)