User Tools

Site Tools


klimatmoetet_i_lima

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

klimatmoetet_i_lima [2014/12/14 10:41]
hib [Resultatet av klimatförhandlingarna i Lima]
klimatmoetet_i_lima [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== EXTRA: Klimatmötet i Lima 1-12 december 2015 ====== 
-<​html>​ 
-<​p>​Nästa möte med <a href="​http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=klimatorganisationer#​cop_-_conference_of_the_parties_cop">​COP</​a>​ äger rum 1-12 december med uppgiften att förbereda beslutsmötet i Paris 2015. Det nya avtalet, som ersätter eller kompletterar <a href="​http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=klimatorganisationer#​kyoto-protokollet">​Kyotoavtalet</​a>,​ ska vara "​ambitiös,​ rättvist, långsiktigt hållbart och trovärdigt att begränsa temperaturökningen till två grader jämfört med 1990"​.</​p>​ 
-<​p>​Olösta frågor: 
-  <ul> 
-    <​li>​rättsligt bindande för konventionsstaterna eller ej</​li>​ 
-    <​li>​hur minska utsläppen av växthusgaser</​li>​ 
-    <​li>​utformningen av finansiellt stöd både till åtgärder för att minska utsläppen och till att anpassa utsatta länders samhällen till klimatförändringar</​li>​ 
-    <​li>​hur ska avtalet underlätta teknikutveckling och tekniköverföring mellan länder</​li>​ 
-</ul> 
-</p> 
-</​html>​ 
-===== Möteshandlingar ===== 
- 
-<​html>​ 
-<​p>​Vid mötet framläggs ett <a href="​http://​unfccc.int/​meetings/​lima_dec_2014/​meeting/​8141/​php/​view/​reports.php">​antal rapporter</​a>​. 
-<ul> 
-<​li>​Joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network for 2014.</​li>​ 
-<​li>​Joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network for 2014.</​li>​ 
-<​li>​Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts.</​li>​ 
-<​li>​Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts.</​li>​ 
-<​li>​Annual report on the technical review of greenhouse gas inventories from Parties included in Annex I to the Convention. Note by the secretariat.</​li>​ 
-</ul> 
-</p> 
-</​html>​ 
- 
-<​html>​ 
-<​h4>​Källa</​h4>​ 
-<ul> 
-  <​li><​a href="​http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​8820/​a/​250122">​Klimatmötet COP20 i Lima, Regeringen (2014-11-18)</​a></​li>​ 
-  <​li><​a href="​http://​unfccc.int/​meetings/​lima_dec_2014/​meeting/​8141.php">​Lima Climate Change Conference - December 2014, UNFCCC, FN (2014-11-27)</​a></​li>​ 
-</ul> 
-</​html>​ 
- 
-===== Klimatavtalet Kina och USA ===== 
- 
-President Obama pledged that the USA would cut its carbon pollution 26–28% below 2005 levels by 2025, while President Xi pledged that by 2030, Chinese carbon pollution will peak and 20% of the country’s energy will come from low-carbon sources. 
- 
-However, Republican House Majority Leader John Boehner and soon-to-be Senate Majority Leader Mitch McConnell were among the few who issued negative public statements about the climate agreement.(([[http://​www.theguardian.com/​environment/​climate-consensus-97-per-cent/​2014/​nov/​14/​fact-check-china-pledged-bigger-climate-action-republican-leaders-wrong|FACT SHEET: U.S.-China Joint Announcement on Climate Change and Clean Energy Cooperation,​ The Guardian (2014-11-14)]])) 
- 
-Detta är den centrala punkten i avtalet: 
->"​Today,​ the presidents of the United States and China announced their respective post-2020 actions on climate change, recognizing that these actions are part of the longer range effort to transition to low-carbon economies, mindful of the global temperature goal of 2℃. The United States intends to achieve an economy-wide target of reducing its emissions by 26%-28% below its 2005 level in 2025 and to make best efforts to reduce its emissions by 28%. China intends to achieve the peaking of CO2 emissions around 2030 and to make best efforts to peak early and intends to increase the share of non-fossil fuels in primary energy consumption to around 20% by 2030. Both sides intend to continue to work to increase ambition over time." 
- 
-Avtalet säger att Kina har avsikt att minska CO2-utsläppen senast 2030. Avtalet är inte bindande. Kinas åtagande ligger i linje med Kinas prognoser. Landet har ett omfattande utbyggnadsprogram av vind- och solkraft samt kärnkraft. Det är denna utveckling som avgör när den fossila kraften kan reduceras.(([[http://​www.politifact.com/​truth-o-meter/​statements/​2014/​nov/​19/​mitch-mcconnell/​mitch-mcconnell-says-us-china-climate-deal-means-c/​|Mitch McConnell says U.S.-China climate deal means China won't have to do anything for 16 years (2014-11-19)]])) 
- 
- 
-The accord by the two, by far the biggest greenhouse gas emitters, is largely symbolic. But it erodes a divide between rich and poor nations over their respective responsibilities for tackling climate change that has prevented a global deal for years. Rajendra Pachauri, chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) acknowledged that the deal fell far short of a road map toward zero net emissions by 2100. (([[http://​www.reuters.com/​article/​2014/​11/​12/​us-china-usa-climatechange-ipcc-idUSKCN0IW1MQ20141112|China-US climate pact '​heartening'​ but short of what's needed: IPCC (2014-11-12)]])) 
-== Källor == 
-  * [[http://​www.whitehouse.gov/​the-press-office/​2014/​11/​11/​us-china-joint-announcement-climate-change|U.S.-China Joint Announcement on Climate Change, Vita huset, USA]] 
-  * [[http://​www.whitehouse.gov/​the-press-office/​2014/​11/​11/​fact-sheet-us-china-joint-announcement-climate-change-and-clean-energy-c|FACT SHEET: U.S.-China Joint Announcement on Climate Change and Clean Energy Cooperation,​ Vita huset, USA]] 
-  * [[http://​klimatforhandling.se/​2014/​11/​14/​usa-och-kina-i-overenskommelse/​|USA och Kina i överenskommelse,​ Klimatforhandling/​Fores (2014-11-14)]] 
- 
-===== Inför mötet i Lima ===== 
- 
-Det blir ett nytt klimatfiasko i Lima, Peru 1-12 december, FN ska då komma överens om principerna i ett nytt klimatavtal som sedan slutligen ska fastställas i Paris våren 2015. 
- 
-Representanter för FN, IPCC och en rad länder kommer som vanligt efter mötet säga att man kommit överens på en rad viktiga punkter, men att några saker återstår att lösa. 
- 
-Sedan kommer gröna organisationer trumpeta ut att resultatet var uselt och att katastrofen redan är här. 
-Andra kommer att konstatera att den globala temperaturen slutade att stiga för ett par decennier sedan. Det visar att mängden koldioxid har en obetydlig inverkan på klimatet. 
- 
-Mängden förkortningar försvårar förståelsen av rapporterna från FNs omfattande klimatapparat. Här ett litet färskt exempel i möteshandlingarna:​ "​Recommend that the COP invite the operating entities of the Financial Mechanism to provide financial support for the operation and services of the CTCN and further recommend that Parties in a position to do so support the CTCN through the provision of financial and other resources in accordance with decision 2/CP.17, paragraphs 139–141."​ (([[https://​www.facebook.com/​hans.iwan.bratt|Hans Iwan Bratt, Facebook (2014-11-27)]])) 
-===== Resultatet av klimatförhandlingarna i Lima ===== 
- 
-Idag (2014-12-12) är sista dagen för klimatförhandlingarna i Lima. Resultatet verkar som väntat bli mycket magert. Motsättningarna är hårda och försöken att dölja dem med smarta formuleringar kommer att misslyckas. 
- 
-Förhoppningarna var höga inför mötet då Kina och USA har pratat klimatfrågor och EU tagit långtgående klimatbeslut.  ​ 
- 
-Det är märkligt att inte fler förstått innebörden av "​avtalet"​ mellan Kina och USA. Det var inget avtal. Mötet resulterade i en text som beskriv ländernas redan fastställda planer. Dvs dokumentet innehåll inget nytt. Alla har inte heller inset att EUs åtaganden förutsätter att mötet i Lima gör liknande åtaganden. 
- 
-Detta förhandlas det om: 
-  * Utvecklingsländerna (t.ex. Kina!!) vill inte tvingas minska sina utsläpp, men det kräver de utvecklade länderna, t.ex. USA. 
-  * I mars är det tänkt att länderna ska meddela sina mer närliggande åtaganden inför nästa möte i dec 2015 i Paris. De utvecklade länderna vill bara tala om minskade utsläpp. Utvecklngsländer vill även få besked om hur mycket pengar de får från de utvecklade länderna. ​ 
-  * Ett annat tvisteämne är kontrollen inför decembermötet av om marslöftena har realiserats. Men det vill inte Indien bl.a. gå med på för det inskränker på landets sjävständighet att andra kontrollerar vad Indien gör. 
- 
-Mattias Goldmann skriver att texten så urvattnad att alla bör kunna gå med på den, med väldigt svaga skrivningar om vad länder måste göra, ingen lösning på hur fördelningen av ansvaret ska se ut mellan länder, inga utsläppsmål,​ inga summor för finansiering,​ inga krav på klimatanpassningsåtgärder.. Samtidigt är den så bra den kan bli givet förutsättningarna – så här ser en ”compromise of the unwilling” ut.(([[http://​klimatforhandling.se/​2014/​12/​13/​lima-pa-vag-mot-compromise-of-the-unwilling/​|LIMA:​ PÅ VÄG MOT ”COMPROMISE OF THE UNWILLING”,​ Klimatförhandling,​ Fores]])) 
- 
-===== Slutresultatet ===== 
-The Guardian har publicerat slutdokumentet från konferensen. Dokumentet är dock klassat som "Draft decision -/CP.XX Proposal by the President"​.(([[http://​www.theguardian.com/​environment/​2014/​dec/​14/​lima-climate-change-talks-reach-agreement|Lima climate change talks reach agreement (2014-12-14)]])) 
- 
- 
-== Källor == 
-  * [[http://​www.bbc.com/​news/​science-environment-30443919|Lima climate talks: Old divisions surface between rich and poor, BBC (2014-12-12)]] ​ 
-  * [[http://​www.dw.de/​lima-climate-saviors-overnight/​a-18124941|Lima:​ Climate saviors overnight? Deutsche Welle (2014-12-12)]] 
-  * [[https://​news.yahoo.com/​bid-break-gridlock-climate-talks-face-last-day-074613578.html|Bid to break gridlock on final day of Lima climate talks (2014-12-12)]] 
-  * [[http://​klimatforhandling.se/​blogg/​|Blogg,​ Klimatförhandling]] 
-  * [[http://​unfccc.int/​resource/​docs/​2014/​adp2/​eng/​l05.pdf|Utkast till slutdokument (2014-12-13)]] 
-  * [[http://​www.cop20.pe/​en/​informacion-para-participantes/​|Lima COP20|CMP10]] 
-===== Synpunkter? ===== 
-<​html>​ 
-<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=klimatmoetet_i_lima"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
-<​script>​ 
-  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
-  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
-  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
-  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
-  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
-  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
-</​script>​ 
-<!-- Index --> 
-</​html>​ 
- 
- 
- 
  
klimatmoetet_i_lima.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)