User Tools

Site Tools


kyoto-protokollet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kyoto-protokollet [2013/11/21 12:13]
hib
kyoto-protokollet [2019/04/07 13:48] (current)
Line 3: Line 3:
 Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse,​ sluten den 11 december 1997 i Kyoto i Japan, därav namnet. Avtalet, som trädde i kraft den 16 februari 2005, hade som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser skulle minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 2008-2012.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kyotoprotokollet|Kyoto-protokollet]])) Bara omkring 15 procent av världens utsläpp täcks av Kyotoprotokollet.(([[http://​www.aftonbladet.se/​nyheter/​article15901781.ab|Klimatförslag antaget i Doha – Ryssland stormade ut]])) Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse,​ sluten den 11 december 1997 i Kyoto i Japan, därav namnet. Avtalet, som trädde i kraft den 16 februari 2005, hade som mål att de årliga globala utsläppen av växthusgaser skulle minska med minst 5,2 procent från året 1990 till perioden 2008-2012.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kyotoprotokollet|Kyoto-protokollet]])) Bara omkring 15 procent av världens utsläpp täcks av Kyotoprotokollet.(([[http://​www.aftonbladet.se/​nyheter/​article15901781.ab|Klimatförslag antaget i Doha – Ryssland stormade ut]]))
  
-På klimatkonferensen i Doha 2012 blev det nästan enighet om att förlänga avtalet till år 2020.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kyotoprotokollet|Kyoto-protokollet]])) Ryssland var ett av länderna som inte skrev under förlängningen.(([[http://​www.aftonbladet.se/​nyheter/​article15901781.ab|Klimatförslag antaget i Doha – Ryssland stormade ut]]))+På klimatkonferensen i Doha 2012 blev det nästan enighet om att förlänga avtalet till år 2020.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Kyotoprotokollet|Kyoto-protokollet]])) Ryssland var ett av länderna som inte skrev under förlängningen.(([[http://​www.aftonbladet.se/​nyheter/​article15901781.ab|Klimatförslag antaget i Doha – Ryssland stormade ut]])) ​Ryssland, Japan, New Zealand, and Kanada har meddelat att de inte kommer att delta i den andra Kyoto-perioden som börjar 20130-01-01. 
 +(([[http://​voiceofrussia.com/​2012_12_08/​Doha-climate-resolution-disappointing-Moscow/​|The voice of Russia, Doha climate resolution ‘disappointing’ – Moscow]])) 
  
 Kyotoprotokollet innebär bland annat att EU-medlemsländerna ska minska sina utsläpp med åtta procent och Japan med sex procent. EU-medlemsländerna har sedan förhandlat inbördes och fått olika enskilda kvoter. Det gäller främst sex växthusgaser som ska begränsas av Kyotoprotokollet. Alla dessa skulle sänkas till 5,2 procent under 1990 års utsläpp, Sverige är ett av de länder som har lyckats med detta mål. Avtalet tillåter dessutom en handel med utsläppsrätter,​ var utsläppen sker har ingen större betydelse, huvudsyftet är att få ner den totala kvoten. Därför finns det ett system som gör att länder, som har svårt att sänka sina utsläpp, kan betala projekt i andra länder, där man lyckas sänka sina utsläpp. De flesta länder, som skrivit under Kyotoavtalet,​ har också lyckats sänka sina utsläpp, men ofta inte i tillräcklig utsträckning. En del länder som Spanien har dock ökat sina utsläpp, i det här fallet med 50 procent. För att avtalet skulle träda i kraft, krävdes det att minst 55 länder som tillsammans svarade för 55 procent av 1990 års utsläpp officiellt ratificerade det, det vill säga godkände avtalet i respektive lands parlament. Kyotoprotokollet innebär bland annat att EU-medlemsländerna ska minska sina utsläpp med åtta procent och Japan med sex procent. EU-medlemsländerna har sedan förhandlat inbördes och fått olika enskilda kvoter. Det gäller främst sex växthusgaser som ska begränsas av Kyotoprotokollet. Alla dessa skulle sänkas till 5,2 procent under 1990 års utsläpp, Sverige är ett av de länder som har lyckats med detta mål. Avtalet tillåter dessutom en handel med utsläppsrätter,​ var utsläppen sker har ingen större betydelse, huvudsyftet är att få ner den totala kvoten. Därför finns det ett system som gör att länder, som har svårt att sänka sina utsläpp, kan betala projekt i andra länder, där man lyckas sänka sina utsläpp. De flesta länder, som skrivit under Kyotoavtalet,​ har också lyckats sänka sina utsläpp, men ofta inte i tillräcklig utsträckning. En del länder som Spanien har dock ökat sina utsläpp, i det här fallet med 50 procent. För att avtalet skulle träda i kraft, krävdes det att minst 55 länder som tillsammans svarade för 55 procent av 1990 års utsläpp officiellt ratificerade det, det vill säga godkände avtalet i respektive lands parlament.
kyoto-protokollet.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)