User Tools

Site Tools


moln

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
moln [2016/03/30 22:48]
hib [IPCC AR5 WG1 Moln och aerosoler]
moln [2019/04/07 13:48] (current)
Line 6: Line 6:
  
 Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har det. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna,​ i det så kallade interstellära mediet, förekommer så kallade interstellära moln.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia (2014-04-26)]])) Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har det. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna,​ i det så kallade interstellära mediet, förekommer så kallade interstellära moln.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia (2014-04-26)]]))
 +
 +===== Forskning om avkylande moln =====
 +Moln på fem kilometers höjd i tropikerna har en tydlig avkylande effekt på klimatet. Det konstaterar forskare vid Stockholms Universitet och Universitet i Miami i en uppsats som just publicerats i Nature Communications. Denna effekt är inte inkluderad i klimatmodellerna.
 +
 +Moln spelar en central roll vid bedömningar av jordens klimat och strålningsbalansen. Det återstår mycket att lära sig om moln, säger forskarna, speciellt molnen på fem km höjd och önskar att klimatforskare ska ta större hänsyn till moln i klimatmodellerna för att de ska bli mer exakta.
 +
 +Moln täcker vid varje tidpunkt ungefär 70% av jordens yta. Olika molntyper har olika inverkan på klimatet. Låga moln med stor vattenmängd som Cumulus kyler jorden, medans högre moln med is värmer klimatet.(([[https://​www.sciencedaily.com/​releases/​2016/​08/​160817090614.htm|Thin tropical clouds cool the climate, Sceince Daily (2016-08-17)]]))
 +
  
 ===== IPCC AR5 WG1 Moln och aerosoler ===== ===== IPCC AR5 WG1 Moln och aerosoler =====
moln.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)