User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

normalt_islaege_i_arktis

This is an old revision of the document!


Normalt isläge i Arktis

- Svart år för isarna - Ett Mexico har smält bort skrev SvD häromdagen. Dags för faktakontroll.

Efter att novembers två stormar på det arktiska havet brutit upp och drivit samman is har isläggningen gått extra snabbt och är nu i stort sätt som den brukat vara de senaste 10 åren. Idag är det 11.843 km2. 2010 var det denna dag 11.985 km2. Dvs ingen nämnvärd skillnad.

Slutsats: tro inte på vad massmedia säger om klimatet

normalt_islaege_i_arktis.1622643270.txt.gz · Last modified: 2021/06/02 16:14 by 127.0.0.1