User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

produktionen_av_energi_oekar

Världsproduktionen av energi ökar

Trots att många länder har ökat beskattningen av energi och försvårat konsumtionen ökar produktionen av energi. Anledningen måste vara att energi är ett så fundamentalt behov att konsumtionen ökar trots länders ambition att den ska minska.

Om man för att få ett längre perspektiv jämför produktionen 1973 med de senaste uppgifterna för 2014 blir resultatet följande.

1. Produktionen har ökat mycket kraft. 1974 producerades 6.101 Mtoe (Million Tonnes of Oil Equivalent). 2914 uppgick produktionen till hela 13 699 Mtoe. Ökningen blir 3% per år.

2. Andelen olja av världens energiproduktionen har minskat, från 46% till 31%, men då världsproduktionen ökat så kraftigt innebär det att produktionen av olja har ökat med 52%.

3. Produktionen av kol har ökat med 162% och tar en växande andel av världens energiproduktion, upp från 25% till 29%.

4. Naturgasproduktionen har ökat än kraftigare med 198%. Andelen av produktionen har ökat från 16% till 21%.

5. Biogasen har ökat långsammare (+120%) och har en något minskande andel, från 10,5% till 10,3%.

6. Vattenkraftens andel är liten (2,4% år 2014), men växer kraftig med 199%.

7. Kärnkraften har växt till i särklass mest, med 1098%. Dess andel av världsproduktionen är dock mycket liten, endast 4,5%.

Källa: IEA.

Se även Total energiproduktion i världen

2016-10-15/hib

produktionen_av_energi_oekar.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)