User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

redigering

Redigering

Målgrupp

Personer intresserade av klimatfrågan utan naturvetenskaplig utbildning och har begränsade kunskaper inom klimatområdet.

Kvaliteter

  • Varje kapitel ska inkludera alla aspekter relevanta ur klimatsynpunkt.
  • Information som är för komplicerad för målgruppen exkluderas, men kan förekomma i fotnot eller i länkad källa.
  • Länkar till källor ska normalt anges i fotnoter

Metod

  1. Definiera ett kapitels område
  2. Samla in frågor
  3. Samla in relevanta källor
  4. Skriva en inledning normalt baserad på Wikipedia (svensk och engelsk)
  5. Komplettera med uppgifter från angivna källor

Språk

Språket ska anpassas till webbformatet, dvs korta meningar och utan långa ord. Inga polemiska formuleringar.

Bilder

Texten ska i stor utsträckning förses med bilder.

redigering.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)