User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

skatter_och_avgifter

Skatter och avgifter

Frågor

  • Hur stor är skillnaden mellan svenska klimatskatter och andra länders motsvarande skatter inom EU resp övriga världen?
  • Vilka förändringar är tänkbara de närmaste åren?
  • Hur mycket har EUs klimatarbete kostat hittills och kommer att kosta i framtiden?
  • Hur mycket har FNs klimatarbete kostat hittills och kommer att kosta i framtiden?
  • Vilka andra organisationers klimatarbete är medfinansierat av Sverige, t.ex. Världsbanken?
  • Hur fungerar det med Utsläppsrätterna?
  • Hur subventioneras vindkraften?

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

skatter_och_avgifter.txt · Last modified: 2021/06/02 16:14 (external edit)