User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2019/04/07 14:01]
hansiwan [Synpunkter?]
start [2019/04/07 18:11] (current)
hansiwan [Klimatfrågan är dramatiskt viktig]
Line 27: Line 27:
 2013-10-13 2013-10-13
   ​   ​
 +===== Uppdatering =====
 +
 +Klimatfaktas innehåll publicerades huvudsakligen 2013-2015. Jag tänker nu göra ett försök att aktualisera och bygga ut innehållet. Det kommer att ta sin tid.
 +
 +För att kunna skilja nytt från det som är äldre kommer sidorna, och ibland även avsnitt, förses med uppgift om datum för senaste revision.
 +
 +/Hans Iwan Bratt
 +2019-04-07
 ===== Källor ===== ===== Källor =====
  
start.txt · Last modified: 2019/04/07 18:11 by hansiwan