User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

test

Test

Aktuell månad

~~QUICKSTATS:~~ ~~QUICKSTATS:basics<;;10>~~
~~QUICKSTATS:ip<;;10>~~
~~QUICKSTATS:misc<;;10>~~
~~QUICKSTATS:countries<;;10>~~
~~QUICKSTATS:pages<;;10>~~
~~QUICKSTATS:ua<;;10>~~


December

~~QUICKSTATS:<12_2014><;;10>~~
~~QUICKSTATS:<12_2014>&basics<;;10>~~
~~QUICKSTATS:<12_2014>&ip<;;10>~~
~~QUICKSTATS:<12_2014>&misc<;;10>~~
~~QUICKSTATS:<month_year>&countries<;;depth>~~
~~QUICKSTATS:<month_year>&pages<;;depth>~~
~~QUICKSTATS:<month_year>&ua<;;depth>~~

2014

~~QUICKSTATS:1_2011~~

tableplot 1

2011 Number of Earthquakes Worldwide
Year Number Earthquakes
2000 22256
2001 23534
2002 27454
2003 31419
2004 31194
2005 30478
2006 29568
2007 29685
2008 31777
2009 14825
2010 21546
2011 20086

<tableplot>&series=columns&width=600&height=400&id=Earthquakes&position=before&plotArgs={title: {text: 'Antalet jordbävningar i världen', fontSize: '18pt', textColor: 'skyblue', fontFamily:'Times'}, axes: { yaxis: {renderer: jQuery.jqplot.CategoryAxisRenderer, rendererOptions:{sortMergedLabels:true}}}, seriesDefaults: {renderer:jQuery.jqplot.BarRenderer }}& </tableplot>


Source: United States Geological Survey

Note: Starting in January 2009, the USGS National Earthquake Information Center no longer locates earthquakes smaller than magnitude 4.5 outside the United States, unless they receive specific information that the earthquake was felt or caused damage.

test.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)