Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Sök sida

Världsbanken

Världsbanken, World Bank Group, är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. [1]

Världsbanken: "Climate change is an acute threat to global development and efforts to end poverty. Without urgent action, climate change impacts could push an additional 100 million people into poverty by 2030.". [2]

Stöd till kol, olja och gas

Världsbanken investerar 2-3 miljarder dollar om året i projekt som möjliggör nya kolkraftverk, olje- och gasutvinning i utvecklingsländer. Det går på tvärs mot bankens mål om fossilfria investeringar redan nästa år, enligt en rapport från Naturskyddsföreningen.

I sin senaste rapport tecknade FN:s klimatpanel IPCC en dyster bild av framtiden. För att inte överstiga det i Parisavtalet uppsatta målet på 1,5 grads uppvärmning krävs en aldrig tidigare skådad förändringstakt inom alla aspekter av mänskliga samhällen globalt.

Enligt Parisavtalet ska rika länder hjälpa utvecklingsländer i sin klimatomställning och mycket av det stödet kanaliseras via Världsbanken. I sin klimatpolicy har Världsbanken slagit fast att fattigdomsbekämpning och att begränsa klimatförändringarna går hand i hand. [3]

Fotnoter

1) Världsbanken
2) Climate Change
3) Trots klimatlarm: Världsbanken investerar miljarder i fossilindustrin

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.