Start Om klimatfakta Registrering Login Logout Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

200

Sök sida

Johan Montelius

Lektor inom datavetenskap, har kurser i programmering, operativsystem, distribuerade system mm. Har lämnat forskarvärlden och arbetar nu uteslutande med utbildningen.

Klimatartiklar

Koldioxid och temperatur
Koldioxid och vårt fossila bidrag
Klimatet har inte med saken att göra

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.