Start Om klimatfakta Registrering Login Logout Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

200

Sök sida

Pehr Björnbom

Pehr Björnbom, born 1941, is a former professor at the Department of Chemical Engineering and Technology, KTH Royal Institute of Technology. A current research project is 'Temperature lapse rates at restricted thermodynamic equilibrium.[1]

Pehr Björnbom medverkar i webben Klimatupplysningen

1.Pehr Björnbom Läst 2019-06-03

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.