Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet. SMHI har uppdrag att genom affärsverksamhet serva näringslivet med branschanpassade tjänster. [1]

Sedan slutet på 1800-talet har SMHI samlat in data från atmosfären, sjöar, hav och land. Idag används bland annat satelliter, radar, ballonger, flygplan, bojar och blixtlokaliseringssystem.

Kontaktpunkt för IPCC

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Inom The Sixth Assessment Cycle (AR6) tar IPCC under de närmaste åren fram flera specialrapporter och delrapporter. För detta samarbetar tusentals ledande forskare världen över. Rapporterna sammanställs i en syntesrapport som publiceras 2022.

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades den 8 oktober 2018 och behandlar konsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 kommer ytterligare två specialrapporter att publiceras: Klimatförändringar och marken samt Klimatförändringar, haven och kryosfären. [2]

Fotnoter

1) SMHI
2) IPCC Nationell kontaktpunkt

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.