Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Klimatångest

Klimatångest är den starka oro och rädsla som människor kan känna i och med de pågående klimatförändringarna. Fenomenet är relativt nytt inom psykiatrin. Ibland dyker den upp i samband med psykoser((1;;Psykos, Wikipedia;;https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Psykos&oldid=45842519;;2019-06-05)), men betydligt vanligare är att den tar sig uttryck som katastroftankar inför framtiden, ångest, oro, hopplöshet och/eller depression – ofta i kombination med en känsla av maktlöshet. Många människor som möts av fakta om klimatförändringarna reagerar med att förtränga, förminska eller förneka själva hotet, för att klimatångesten inte ska ta över och bli för svår – en psykologisk försvarsmekanism.

För att kunna hantera de starka känslorna av oro som kan komma när vi drabbas av insikt om det allvarliga läget, är det en fördel att samtidigt känna hopp. Hopp kan nämligen "buffra" oro och minska risken för en minskad livskvalitet

När hälsoeffekterna av klimatförändringar diskuteras, lyfts ofta fysiska sjukdomar fram, exempelvis spridning av tropiska sjukdomar. Men forskare varnar också för en ökning av psykiska problem. Till exempel kan bara vetskapen om att klimatförändringarna pågår och att de orsakas av människan, leda till ökad oro och nedstämdhet. Barn anses vara extra utsatta för denna psykiska press men även vuxna drabbas.((1;;Klimatångest, Wikipedia;;https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Klimat%C3%A5ngest&oldid=45232866;;2019-06-05))

Klimatångesten har jämförts flagellantrörelsen under pestepidemin under 1300-talet. "Dagens Flagellantrörelse drivs av klimatreligiösa skäl. De piskar visserligen inte sig själva och andra rent fysiskt, men de skanderar och ropar på botgöring i form av hårdare tag från överheten."((1;;Klimatflagellanterna, Klimatupplysningen;;https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/17/klimatflagellanterna/;;2019-03-17))

Läs mer

Fotnoter

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.