Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Uppdatering pågår.

Globala temperaturen över land

Global annual average land-surface air temperature (LSAT) anomalies relative to a 1961–1990 climatology from the latest versions of four different data sets (Berkeley, CRUTEM, GHCN and GISS). (AR5 Final, sida 187)
IPCC redovisar i AR5 sin uppfattning om den globala temperaturens utveckling baserat på fyra instituts undersökningar.

IPCC anser att många mätstationer i USA har olämpliga placeringar som kan förväntas ge missvisande resultat.

De fyra instituten är

Källor