Start Om klimatfakta Registrering Login Logout Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

200

Sök sida

Globala temperaturen över land

Global annual average land-surface air temperature (LSAT) anomalies relative to a 1961–1990 climatology from the latest versions of four different data sets (Berkeley, CRUTEM, GHCN and GISS). (AR5 Final, sida 187)
IPCC redovisar i AR5 sin uppfattning om den globala temperaturens utveckling baserat på fyra instituts undersökningar.

IPCC anser att många mätstationer i USA har olämpliga placeringar som kan förväntas ge missvisande resultat.

De fyra instituten är

Källor

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.