Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Klimatsans

Klimatsans är ett nätverk för sansad, faktabaserad information i klimatfrågan. Sture Åström är sekreterare i Nätverket.

Nätverket riktar sig till intresserade och kunniga människor som vill utbyta kunskap och synpunkter om klimatforskning, energi och miljö samt jordens resurser. Nätverket är neutralt avseende religion och partipolitik med undantag av klimatpolitiken. Den försöker nätverket påverka genom att sprida fakta och aspekter på deras praktiska följder.

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.