Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Hav

Hav är det sammanhängande vattenområde som avskiljer jordens kontinenter, eller någon del av detta område. Haven täcker 71 procent av jordens yta som är 510 072 000 km². Haven innehåller omkring 1,368 miljarder kubikkilometer vatten. Hela 98 % av allt vatten på jorden är saltvatten i genomsnitt 3,5 procent.

Medeldjupet i haven är omkring 3 729 meter; omkring 60 procent av haven utgörs av djuphav. Det största djupet är Challengerdjupet i Marianergraven som når cirka 10 971 meter under havsytan. Ofta talar man om de större haven som världshav eller oceaner. Dessa oceaner uppdelas dock ofta i mindre bihav, som kan indelas i medelhav och randhav. Två exempel på bihav är Östersjön, som är ett medelhav, och Arabiska havet, som är ett randhav. Andra hav kallas bara bukter, till exempel Bengaliska bukten.

Havens koldioxidutbyte

Haven absorberar ungefär 1/3 [1] eller 40% [2] av den CO2 som utsläppts i atmosfären genom förbränning av fossiler. Det leder till att haven blir något surare. [3]

Hittills har haven tagit upp nära hälften av de mänskliga koldioxidutsläppen. Hade inte havens upptag ökat de senaste 100 åren skulle halterna i atmosfären idag ha varit ca 460 ppm istället för dagens ca 410 ppm. Men nu verkar det som om effektiviteten i havens upptagningsförmåga minskar.

Surhet anges ofta i enheten pH och brukar ligga mellan 0 och 14. Lösningar med värdet 7 benämns som neutrala, de under 7 som sura och de över 7 som basiska. [4] Sedan den industriella revolutionen har havens pH minskat med ungefär 0,1 pH. Idag ligger pH på 8,1.

I vattnet omvandlas koldioxiden till kolsyra som gör haven surare, och det påverkar livsvillkoren för många djurarter. Skaldjur, kräftdjur, koraller och plankton kan få svårt att underhålla och bevara skal och skelett.

Se även

Källor

Fotnoter

1) Havens pH-värde sjunker
2) Havets försurning, SMHI
3) Havens pH-värde sjunker
4) pH

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.