Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Sök sida

Klimatopinionen

Klimatopinionen i Sverige

Novus om klimatet nov 2019

Hela 27% anser att det inte pågår någon speciell klimatförändring eller att den i vart fall inte är akut. Det är ju ett bra resultat mot bakgrund av den enorma kampanjen om en akut klimatkris. Gruppen 18-29 är det som är minst alarmistisk. Gretas åldersgrupp är inte tillfrågad.

Geografiskt är det inga skillnader. Det är det däremot mellan partierna. Av V+MPs väljare anser 95% att klimatförändringen är en akut fråga, men bara 4% tycker att politikerna agerar som att klimatförändringen är en akut fråga. Missnöjet bland alarmisterna är (95-4): 91%.

Alarmismen är något mindre bland L+C+S väljare: 86% tycker att läget är akut, men att endast 17% att politikerna agerar som att frågan är akut. Missnöjet bland alarmisterna är (86-17): 69%.

Av M+KDs väljare anser 65% att det är akut, men hela 28 procent av dessa väljare anser inte att läget är akut. 31% av partiernas väljare anser politikerna agerar som att läget akut, men 63% politikerna inte ser frågan som akut. Missnöjet bland alarmisterna är (65-31): 34%.

Av SDs väljare anser majoriteten att läget inte är akut (45%) och är akut (37%). Av partiets väljare anser 40% att partierna agerar som om att läget är akut och något fler (44%) att politikerna inte agerar som att läget är akut. Missnöjet bland alarmisterna är (37-40): -3%.

Hur inverkar utbildning på synen på politikernas agerande? Universitetsutbildade anser till 72% att politikerna inte ser frågan som akut. Bland de med lägre utbildning är det 55% som har den uppfattningen. [1]

Novus

Partiledarna för det parti som driver den mest extrema klimatpoltiken har lågt fötroende i väljarkåren. Bara 10% i juni 2019. Som jämförelse hade Ebba Busch Thor stöd av 33%.

De viktigate frågorna nov 2019 var sjukvård (65%), invandring/integration (53%), lag och ordning (52%). Miljö och klimat ansåg viktig av bara 38%. [2]

Mediamätaren

Lag och ordning, dödskjutningar och kriminalitet dominerar diskussioner och nyhetsrapportering både i traditionella nyhetsmedier och sociala medier. Det visar den senaste Mediemätaren , gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges Radios Ekot (2019-10-27).

Var sjätte toppnyhet i tidningar, tv och radio handlar om kriminaliteten och arbetet mot den, uppger Ekot. Det är en ökning från 5 till 17 procent jämfört med den föregående undersökningen. Dödsskjutningarna av två unga kvinnor, i västra Stockholm respektive Malmö, gjorde att gängkriminaliteten hamnade i fokus.

Även i sociala medier, som Twitter och Facebook, är lag och ordning tillsammans med migration och integration de vanligaste diskussionsämnena. Andra vanliga frågor där är den ekonomiska situationen för kommunerna och hur flyktingmottagandet påverkar densamma.

Den globala klimatstrejken och uppmärksamheten kring Greta Thunberg till trots ligger rapporteringen kring miljö- och klimatfrågor kvar på samma nivå som tidigare i nyhetsmedierna.

Förutom de traditionella nyhetsmedierna omfattar Mediemätaren numera även sociala medier, poddar och Youtube. [3], [4], [5]

Novus sept 2019

Allt färre anser att klimatfrågan är viktig enligt en undersökning av Novus i september 2019. Viktigaste frågorna enligt väljarna

  • Sjukvården: 57 procent (-6)
  • Integration/Invandring: 51 procent (-2)
  • Lag och ordning: 50 procent (0)
  • Skola och utbildning: 48 procent (-4)
  • Miljö och klimat: 36 procent (-9)

Förändring sedan förra mätningen anges inom parentes. Svarsfrekvensen var bara 52%, Källa: [6]

Klimatopinionen inom EU

Migrationen oroar mer än klimatet. Det visar EU-kommissionens undersökning i augusti 2019 av opinionen. 34% oroar sig för migrationen och 22% för klimatet. Oron för klimatet är störst i Danmark. Därefter följer Sverige och Finland. [7]

Klimatopinionen i USA

Amerikaners inställning till klimatet bestäms huvudsakligen av politiska sympatier. 24% hör aldrig andra prata om klimatet. [8]. En undersökning (mars 2019) säger att 54% av vuxna tror att klimatet påverkas av människan. 25% tror att klimatet ändrar sig men att det inte beror på människan. 7% tror inte på någon förändring. [9]

Globalt

En global undersökning av YouGov visar att klimathotsskepticismen är betydligt starka i Sverige än flertalet andra länder. YouGov har frågat 30 000 individer världen över vad de tror om klimatet och människans eventuella bidrag. Endast 36% av svenskarna tror att människan ändrar klimatet. 48% tror att klimatet ändras och att människan delvis är orsaken, 6% tror att klimatet ändrar sig, men att det inte beror på människan och 2% tror inte att klimatet ändras. Det är bara två länder där klimatskepticismen är mer uttalad än i Sverige: USA och Saudi-Arabien. [10], [11], [12]

Media

I rika länder ses klimatfrågan som ett nationellt politiskt problem. I fattigare länder ses det en fråga som ska hanteras internationellt. [13]

Källor

Fotnoter

1) En majoritet anser att klimatfrågan är akut men inte att politikerna agerar som den vore akut
2) Väljaropinionen, Npvus
3) Brott och straff störst i medierna, TT
4) Mediamätaren
5) METODEN BAKOM MEDIEMÄTAREN – ETT SAMARBETE MELLAN SR EKOT OCH KANTAR SIFO
6) De viktigaste frågorna, Novus/SVT
7) Migration more worrying than climate change for Europeans: survey
8) U.S. Climate Change Opinions - Statistics
9) Opinions on climate change causes among adults in the United States as of March 2019, by gender
10) De flesta européer är skeptiska till klimatalarmismen, särskilt i Skandinavien, Klimatupplysningen
11) International poll: most expect to feel impact of climate change, many think it will make us extinct
12) NEW SURVEY: HALF OF BRITONS (and most europeans) ARE CLIMATE SCEPTICS
13) How media around the world frame climate change news, University of Kansas

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.