Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Klimatopinionen

Klimatopinionen i Sverige

Allt färre anser att klimatfrågan är viktig enligt en undersökning av Novus i september 2019. Viktigaste frågorna enligt väljarna

  • Sjukvården: 57 procent (-6)
  • Integration/Invandring: 51 procent (-2)
  • Lag och ordning: 50 procent (0)
  • Skola och utbildning: 48 procent (-4)
  • Miljö och klimat: 36 procent (-9)

Förändring sedan förra mätningen anges inom parentes. Svarsfrekvensen var bara 52%, Källa: [1]

Klimatopinionen inom EU

Migrationen oroar mer än klimatet. Det visar EU-kommissionens undersökning i augusti 2019 av opinionen. 34% oroar sig för migrationen och 22% för klimatet. Oron för klimatet är störst i Danmark. Därefter följer Sverige och Finland.[2]

Klimatopinionen i USA

Amerikaners inställning till klimatet bestäms huvudsakligen av politiska sympatier. 24% hör aldrig andra prata om klimatet. [3]. En undersökning (mars 2019) säger att 54% av vuxna tror att klimatet påverkas av människan. 25% tror att klimatet ändrar sig men att det inte beror på människan. 7% tror inte på någon förändring.[4]

Globalt

En global undersökning av YouGov visar att klimathotsskepticismen är betydligt starka i Sverige än flertalet andra länder. YouGov har frågat 30 000 individer världen över vad de tror om klimatet och människans eventuella bidrag. Endast 36% av svenskarna tror att människan ändrar klimatet. 48% tror att klimatet ändras och att människan delvis är orsaken, 6% tror att klimatet ändrar sig, men att det inte beror på människan och 2% tror inte att klimatet ändras. Det är bara två länder där klimatskepticismen är mer uttalad än i Sverige: USA och Saudi-Arabien. [5], [6], [7]

Media

I rika länder ses klimatfrågan som ett nationellt politiskt problem. I fattigare länder ses det en fråga som ska hanteras internationellt.[8]

Källor

Fotnoter

1) De viktigaste frågorna, Novus/SVT
2) Migration more worrying than climate change for Europeans: survey
3) U.S. Climate Change Opinions - Statistics
4) Opinions on climate change causes among adults in the United States as of March 2019, by gender
5) De flesta européer är skeptiska till klimatalarmismen, särskilt i Skandinavien, Klimatupplysningen
6) International poll: most expect to feel impact of climate change, many think it will make us extinct
7) NEW SURVEY: HALF OF BRITONS (and most europeans) ARE CLIMATE SCEPTICS
8) How media around the world frame climate change news, University of Kansas

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?




Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.