Start Om klimatfakta Registrering Logga in Logga ut Gamla klimatfakta

Användare:


Klimatfakta.info

Hjälp till att utveckla Klimatfakta.info - bli användare

Sök sida

Christy och McNider: Obetydlig ökning av temperaturen

Innehåll
Källor

Två forskare anser sig kunna visa att IPCC kraftigt överdrivit koldioxidens inverkan på temperaturen. De har det gjort genom att ta bort effekterna av två stora vulkanutbrott.

Forskarna är John Christy och Dick McNider. Resultatet är vederbörligen publicerat i en vetenskaplig publikation Asia-Pac. J. Atmos Sci 2017. [1]

De två forskarna gjorde undersökningen en första gång 1994. James Hansen presenterade då en modell som visade att värmen skulle öka med 0,35 grader Celcius per decennium. Det trodde inte Christy och McNider på. Mätvärdena var inte trovärdiga och det saknades värden från större delen av av världen. Men det fanns 15 år med satellitdata.

Problemet var att El Niño i Stilla havet hade så stor inverkan på temperaturen. ENSO är en ström mellan asien och syd-/nordamerika som kraftigt förändrar ytvattnets temperatur. Det var dock möjligt att beräkna hur mycket ENSO inverkade och därför gick att räkna om temperaturvärdena. De fann då att ENSO inte hade någon egentlig inverkan. Perioderna med kall respektive varm ENSO jämnade ut varandra.

Därefter beräknade de vulkanutbrottens inverkan på temperaturen. Vulkanerna spyr ut aerosoler som minskar strålningen från solen. Och de hade stor betydelse.

Vulkanen El Cichon hade ett stort utbrott 1982 och inverkade på temperaturen till 1989. Vulkanen Pinatubos utbrott kom 1991 och påverkade temperaturen fram till 2001. När de tagit hänsyn till dessa utbrott visade det sig att temperaturen endast ökat med 0,095 grader per decennium, inte med 0,35 grader som Hansen påstod.

Forskningsresultatet publicerades i Nature 1994. [2]

2017 bestämde sig forskarna att göra om samma undersökning, nu med 37,5 års mätvärden i stället för med värden för 15 år vid första undersökningen. Det är två och en halv gång fler mätvärden. De kunde ta hänsyn till kvarvarande effekt av Pinatubos utbrott.
Resultatet efter den andra undersökningen stämmer exakt med den första. Temperaturen stiger med 0,095 grader per Celcius. Publicering har skett i Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences.

Forskarnas resultat betyder inte att denna stigning orsakar av koldioxiden, utan den är en av flera faktorer som inverkar på temperaturen - både uppåt och nedåt.

Källor

Fotnoter

1) Satellite bulk tropospheric temperatures as a metric for climate sensitivity, Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences
2) Satellite greenhouse signal, Nature

Kommentar av användare

Om du loggat in som användare kan du hjälpa till att utveckla Klimatfakta.info. Är något fel? Något som bör läggas till? Förslag på en ny artikel?
Red: Hans Iwan Bratt. epost: hibratt@gmail.com.